Texty & Preklad: avatar - sands of sheol Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi avatar! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno avatar a a uvidíte aké piene od avatar máme v našom archíve a viac podobných ako sands of sheol.

avatar
sands of sheol
With fire and sword, with water and dagger
With the assistance of thunder and rain
With the open sky above I concieve
With the Blood and with pride I unchain...
Satan!
Into spirals coiled His Wisdom
Venture forth the Maskim Ways
Under the Sign of the Foremost Lord
Tread the Sands of the Farthest Shore!
...the Farthest Shore!
His Will penetrating the essence of my being
His Dream of Dark Majesty I share
...I Share!... I Share!
Chanting... Chanting... Forevermore!
Like a Tree, chained to the earth
But always reaching for the Stars
Through the sands of Sheol bleeding I crawl
And I know that I'll reach the Sea...
And His breath raving, tearing at me
Pulling me down it compels me to kneel
Cold Steel embrace, shivering Kiss of God
Stripped naked I lie feeling old, So old
From beginning to end I witness
The Names of the Dead
Enter me...
A morning breeze blows through my hair
I face the day but in my Heart I see
The Sands take their rise to bury and Darken
The land of RA! The land of RA!

 

S ohňom a mečom, s vodou a dýkou
Za asistencie hromu a dažďa
S otvoreným nebom hore počítam
S Krvou a s hrdosťou odpútavam ...
Satan!
Do špirál stočila Jeho Múdrosť
Vydajte sa ďalej na cestu Maskim
Pod znamením Najvyššieho Pána
Šliapte po piesku najvzdialenejšieho pobrežia!
... najvzdialenejší breh!
Jeho Vôľa prenikajúca k podstate môjho bytia
Zdieľam jeho sen o temnom veličenstve
... zdieľam! ... zdieľam!
Spievanie ... Spievanie ... Navždy!
Ako Strom, pripútaný k zemi
Ale vždy siahať po Hviezdach
Cez piesok krvácajúceho šela sa plazím
A viem, že sa dostanem k moru ...
A jeho dych stúpal a trhal ma
Stiahnutím ma to prinúti pokľaknúť
Objatie Cold Steel, chvejúca sa Božia pusa
Vyzlečený nahý klamem a cítim sa starý, taký starý
Od začiatku do konca som svedkom
Mená mŕtvych
Zadaj ma ...
Cez vlasy mi fúka ranný vánok
Čelím dňu, ale vo svojom Srdci vidím
Piesky stúpajú k pochovávaniu a stmavovaniu
Krajina RA! Krajina RA!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk