Texty & Preklad: avatar - let us die Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi avatar! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno avatar a a uvidíte aké piene od avatar máme v našom archíve a viac podobných ako let us die.

avatar
let us die
Oh, what a man
Goes as far as he can
For country and king
Nothing will stop him
Oh, what a man
The master of war
He's coming for more
He's raping your children
Handsome and brave
He will dig out our grave
And all the living things
Dies as he's watching
Handsome and brave
His weapon is rape
We cannot escape
He's taking your children
What will they take
When everything's lost?
What will they take
Oh, everything's lost!
If you don't want us to live
Let us die
There's too much pain to take in

 

Ach, aký človek
Ide tak ďaleko, ako len môže
Pre krajinu a kráľa
Nič ho nezastaví
Ach, aký človek
Majster vojny
Príde si pre viac
Znásilňuje vaše deti
Pekný a odvážny
Vykopá náš hrob
A všetko živé
Zomiera, keď sa pozerá
Pekný a odvážny
Jeho zbraňou je znásilnenie
Nemôžeme uniknúť
Berie vaše deti
Čo si zoberú
Keď je všetko stratené?
Čo si zoberú
Oh, všetko je stratené!
Ak nechceš, aby sme žili
Nechaj nás zomrieť
Je tu príliš veľa bolesti na to, aby ste sa do toho dostali

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk