Texty & Preklad: as it stands - deceit Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi as it stands! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno as it stands a a uvidíte aké piene od as it stands máme v našom archíve a viac podobných ako deceit.

as it stands
deceit
I'd like to tell you what's on her mind her deceitful ways and all her lies, but I don't know what she's gonna do next when you turn your head.
What turned you onto her last night? was it the look that she gave you? or something that she said was it me? where did she go?
She's looking at you, she's looking at me What did she say?
Not much I wanted to hear not much she needed to say
What turned you onto her last night? Was it the look that she gave you? Or something that she said, now she turns her head in shame and she is the one to blame I don't think she could waste my time she's looking at you she's looking at me what did she say? where did she go?

 

Rád by som vám povedal, čo má na mysli jej klamné spôsoby a všetky jej klamstvá, ale neviem, čo urobí ďalej, keď otočíte hlavu.
Čo ťa k nej v noci priviedlo? bol to vzhľad, ktorý ti dala? alebo niečo, čo povedala, že som to bol ja? kam išla?
Pozerá sa na teba, pozerá sa na mňa Čo povedala?
Nechcel som počuť veľa, čo potrebovala povedať
Čo ťa k nej v noci priviedlo? Bol to vzhľad, ktorý vám dala? Alebo niečo, čo povedala, teraz hanbu otočí a ona je vinná. Nemyslím si, že by mohla stratiť môj čas, pozerá sa na teba, pozerá sa na mňa, čo povedala? kam išla?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk