Texty & Preklad: architecture in helinski - yr go to Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi architecture in helinski! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno architecture in helinski a a uvidíte aké piene od architecture in helinski máme v našom archíve a viac podobných ako yr go to.

architecture in helinski
yr go to
Ready or not,
Could this be true,
I feel the same vibration when,
I'm Your Go To.
I'm Your Go To.
Chains are broken,
people livin' in doubt,
it took a sentimental melody to figure it out.
I was the drama you wanted way back when,
I throw my hat back in the middle can we do it again.
Melbourne city people understand,
what it means to be a lover in the palm of your hand.
I took a chance on rhythm,
It passed me by,
and it'll only stop beatin if you keep askin' me why
Don't be complescent,
We need to let it go.
Chains are broken,
and we're livin' in doubt,
It took a sentimental moment just to figure it out.
Melody,
Set me free, on the otherside.
Don't be complescent,
we need to let it go.
And disguise is so.
catchin' fire up before i told ya.
In the sky beggin' for approval,
makin' out in the cloud but movin' slow.
Ready for me and you,
I feel the same sensation when I go.
Ready or not,
could this be true,
I feel the same vibration when,
Im Your Go To
Im Your Go To

 

Pripravený alebo nie,
Môže to byť pravda,
Rovnaké vibrácie cítim, keď
Som tvoj go to.
Som tvoj go to.
Reťaze sú zlomené,
ľudia žijúci na pochybách,
na to bolo treba sentimentálnu melódiu.
Bol som drámou, ktorú si chcel späť, keď
Hodím klobúk späť do stredu dokážeme to znova.
Ľudia z mesta Melbourne chápu,
čo to znamená byť milenkou ako na dlani.
Využil som šancu v rytme
Prešlo ma to,
a prestane to biť, iba ak sa ma stále pýtaš prečo
Nebuď spokojný,
Musíme to nechať ísť.
Reťaze sú zlomené,
a žijeme na pochybách,
Trvalo sentimentálny okamih, len aby som na to prišiel.
Melódia,
Osloboď ma na druhej strane.
Nebuď kompliment,
musíme to nechať ísť.
A prestrojenie je také.
chytám oheň skôr, ako som ti to povedal.
Na oblohe, ktorá začína na schválenie,
vyraďuje sa v oblaku, ale pohybuje sa pomaly.
Pripravený pre mňa a pre teba,
Keď idem, cítim rovnaký pocit.
Pripravený alebo nie,
môže to byť pravda,
Rovnaké vibrácie cítim, keď
Idem na to
Idem na to

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk