Texty & Preklad: architecture in helinski - i know deep down Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi architecture in helinski! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno architecture in helinski a a uvidíte aké piene od architecture in helinski máme v našom archíve a viac podobných ako i know deep down.

architecture in helinski
i know deep down
night traffic in my van
i drove solo baby
before you came to life
i tried sleeping by the side of the road
and i'm hardly a cave man
do we belong here?
can you feel your mind expand?
are you fooling 'round with me?
i know deep down
there is no turning back
in the deep down
our lives are burning
moving faster waiting for somebody that's slow
and i'm not talking backwards
speaking in reverse
cuz you know where that is
with a distant stare
and out of deep despair
so are you fooling 'round with me?
now we're deep down
there is no turning back
in the deep down
our lives are burning
once upon a time
did it all in faith
you were looking for somewhere
to let the fire remain
that was the past
and reverse was our future
physical attraction while a moment bends
doesn't matter how we get there
it was made to end
and it ends just like it starts
in this town
i know deep down
there is no turning back
in the deep down
our lives are burning
i know deep down
there is no turning back
in the deep down
our lives are burning

 

nočná premávka v mojej dodávke
jazdil som sólo, zlato
než si ožil
skúsil som spať pri kraji cesty
a ja sotva som človek v jaskyni
patríme sem?
cítiš, ako sa tvoja myseľ rozširuje?
klameš sa so mnou?
viem hlboko
niet cesty späť
v hĺbke
naše životy horia
pohybuje sa rýchlejšie a čaká na niekoho, kto je pomalý
a nehovorím dozadu
hovoriť opačne
pretože vieš, kde to je
so vzdialeným pohľadom
a z hlbokého zúfalstva
tak ma oklamete?
teraz sme hlboko vo vnútri
niet cesty späť
v hĺbke
naše životy horia
kde bolo, tam bolo
urobil to všetko vo viere
ste niekde hľadali
aby oheň zostal
to bola minulosť
a obrátená bola naša budúcnosť
fyzická príťažlivosť, zatiaľ čo sa chvíľa ohýba
nezáleží na tom, ako sa tam dostaneme
bolo urobené na koniec
a končí sa rovnako ako začína
v tomto meste
viem hlboko
niet cesty späť
v hĺbke
naše životy horia
viem hlboko
niet cesty späť
v hĺbke
naše životy horia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk