Texty & Preklad: antichrisis - requiem ex shid Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi antichrisis! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno antichrisis a a uvidíte aké piene od antichrisis máme v našom archíve a viac podobných ako requiem ex shid.

antichrisis
requiem ex shid
And will the vows be heard
Of immortal desire
A breathtaking darkness
Into the abyss we dive
As you were mine
And as memories fade
Just like trails of smoke
On a midwinter's night
You kept holding me tight
As you were mine
On came the nights
When stormclouds veiled the skies
All heavens stood still
And all the words did collide
"Forgive me - I failed!"
Lovelorn I will die
Nothing more than a dream
That you were mine
And when the time has come
Everything ends
But this love of ours
It leaves us behind
As you were mine
In my cold white hands
A lover's bequest
There were stars on our side
Oh Eva - just one last caress
For you were mine
"My friend: The most precious gift",
Said the fool,
"Is a love that follows no rule!
There's no use in turning away!
So why are you turning away?"

 

A budú sľuby vyslyšané
Nesmrteľnej túžby
Úchvatná tma
Do priepasti sa potápame
Ako si bol môj
A ako spomienky miznú
Rovnako ako stopy dymu
Za zimnej noci
Stále si ma pevne držal
Ako si bol môj
Na prišli noci
Keď búrkové mraky zahalili oblohu
Všetky nebo sa zastavilo
A všetky slová sa zrazili
„Odpusť - zlyhal som!“
Lovelorn zomriem
Nič viac ako sen
Že si bol môj
A keď nadišiel čas
Všetko končí
Ale táto naša láska
Necháva nás to za sebou
Ako si bol môj
V mojich chladných bielych rukách
Odkaz milenca
Na našej strane boli hviezdy
Ach Eva - už len posledné pohladenie
Pretože si bol môj
„Môj priateľ: ten najvzácnejší dar“,
Povedal blázon,
„Je láska, ktorá sa neriadi žiadnym pravidlom!
Odvrátiť sa nemá zmysel!
Prečo sa teda odvraciaš? “

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk