Texty & Preklad: antichrisis - like the stars Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi antichrisis! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno antichrisis a a uvidíte aké piene od antichrisis máme v našom archíve a viac podobných ako like the stars.

antichrisis
like the stars
So it was late that thursday night you were coming around
His words a thorn in your flesh, your head a merry-go-round
We were talking side by side about the things that come and done
and you began to realize that he was always on the run
In this black bedsit of yours, well it occured to me
that I've known you for years, not just momentarily
And when you said you were tired, and your eyes filled with tears
I looked straight into your heart but where do we go from here?
And as we were stepping out
After midnight
The silver lining of a cloud
Under starlight
For once again I felt alive
Will you stay with me tonight?
Tonight we're falling like the stars
When ever we fade, where ever we are
I spend my last flare up on you
Until these dreams of ours come true
Midnight burning blue....
From the shore the ice cold wind blew hard into my face
rain was beating down, the past beginning to unlace
Inside my soul it felt warm, though the night was wet and cold
And as the storm arose I dreamt of being with you so close
I didn't know what you would do but I believed your aim was true
from the look in your face - some kind of strange witches' brew
Waiting, anticipating your return
Our love feels so strong and in this fire we will burn
A butterfly, fragile and cold
The breath of love
His wings beginning to unfold
Came from above
This time I know it is for real
Let's touch the skies tonight!
Tonight we're falling like the stars
When ever we fade, where ever we are
I spend my last flare up on you
Until these dreams of ours come true
Midnight burning blue....
My Love, Angel and Light of my life
I will stay forever by your side
Come to me when nights are getting cold
I'll be there for you to hold and
Dive with me into the sea
Drown me in the water of love
Sail with me between the stars
And love me, love me, love me till the end...
And as we were stepping out
After midnight
The silver lining of a cloud
Under starlight
For once again I felt alive
Will you stay with me - eternally?
Tonight we're falling like the stars
When ever we fade, where ever we are
I spend my last flare up on you
Until these dreams of ours come true
Midnight burning blue....

 

Takže vo štvrtok večer si šiel okolo
Jeho slová sú tŕňom v tvojom tele, tvoja hlava je kolotoč
Bavili sme sa bok po boku o veciach, ktoré prichádzajú a robia
a začali ste si uvedomovať, že bol vždy na úteku
V tejto tvojej čiernej posteľnej bielizni ma dobre napadlo
že ťa poznám už roky, nielen na chvíľu
A keď si povedal, že si unavený a oči sa ti zaliali slzami
Pozrela som sa priamo do tvojho srdca, ale odkiaľ pôjdeme odtiaľto?
A keď sme vychádzali
Po polnoci
Strieborná podšívka mraku
Pri svetle hviezd
Opäť som sa cítil nažive
Zostaneš so mnou dnes večer?
Dnes večer padáme ako hviezdy
Kedykoľvek vybledneme, kdekoľvek sme
Posledné vzplanutie trávim na tebe
Až kým sa tieto naše sny nesplnia
Polnoc horiaca modrá…
Z brehu mi ľadovo studený vietor silno fúkal do tváre
bičoval dážď, minulosť sa začala uvoľňovať
Vo vnútri mojej duše bolo cítiť teplo, hoci noc bola vlhká a studená
A keď sa strhla búrka, snívalo sa mi, že budem s tebou tak blízko
Nevedel som, čo urobíš, ale veril som, že tvoj cieľ bol pravdivý
z výrazu v tvári - akési čudné varenie čarodejníc
Čaká, čaká na váš návrat
Naša láska sa cíti taká silná a v tomto ohni budeme horieť
Motýľ, krehký a chladný
Dych lásky
Jeho krídla sa začali rozvíjať
Prišiel zhora
Tentokrát viem, že je to naozaj
Dotknime sa dnes večer oblohy!
Dnes večer padáme ako hviezdy
Kedykoľvek vybledneme, kdekoľvek sme
Posledné vzplanutie trávim na tebe
Až kým sa tieto naše sny nesplnia
Polnoc horiaca modrá…
Moja láska, anjel a svetlo môjho života
Zostanem navždy po tvojom boku
Poď ku mne, keď sú noci chladné
Budem tu, aby ste držali a
Ponorte sa so mnou do mora
Utop ma vo vode lásky
Plavte so mnou medzi hviezdami
A miluj ma, miluj ma, miluj ma až do konca ...
A keď sme vychádzali
Po polnoci
Strieborná podšívka mraku
Pri svetle hviezd
Opäť som sa cítil nažive
Zostaneš so mnou - večne?
Dnes večer padáme ako hviezdy
Kedykoľvek vybledneme, kdekoľvek sme
Posledné vzplanutie trávim na tebe
Až kým sa tieto naše sny nesplnia
Polnoc horiaca modrá…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk