Texty & Preklad: anthrax - judas priest Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anthrax! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anthrax a a uvidíte aké piene od anthrax máme v našom archíve a viac podobných ako judas priest.

anthrax
judas priest
Marking my time on the line
Filthy with the knowledge I'm
Planting seeds, spreading disease
Rip away, tear up the beams
Ravaged, it's all so damaged
You're locked in
Disinter the ancient ways
Deaf to all that dare to pray
Ravaged, never as savage
And that's the
Price you pay, open the door
Find the monster, start the war
I'm bound to, bow down to
I am become Death, destroyer of worlds
A menial place in this infinite swirl
Your pitiful lives and none more the wise
The human condition is dropping like flies
Unleashed is the beast, the worst of the least
From sheer depraved evil like some Judas Priest
Having his way, my canvas unfurled
I am become Death, destroyer of worlds
Reign, reign
The ending of yours has begun
The ending of yours has begun
Who will stand with me in victory?
Chose to trust me better still
You gave your eyes your own freewill
Invulnerable, your bold conceit
I'm leaving you stunned in defeat
Ravaged, so bloody ravaged
You take this
Brutal beating at my hands
Uncivilized, my victory stands
Ravaged, never as savage
And that's the
Price you pay, open the door
Find the monster, start the war
I'm bound to, bow down to
I am become death, destroyer of worlds
A menial place in this infinite swirl
Your pitiful lives and none more the wise
The human condition is dropping like flies
Unleashed is the beast, the worst of the least
From sheer depraved evil like some Judas Priest
Having his way, my canvas unfurled
I am become Death, destroyer of worlds
Reign, reign
The ending of yours has begun
The ending of yours has begun
Who will stand with me in victory?
Screaming, rapid fire genocide
Screaming, saints in Hell are running wild
Rage, the prelude had begun
Now your epitaph is sung
Pounding, monolithic fists of stone
Pounding, on the sinner to atone
Rage, the prelude had begun
Now your epitaph is sung
I am become Death, destroyer of worlds
A menial place in this infinite swirl
Your pitiful lives, and none more the wise
The human condition is dropping like flies
Unleashed is the beast, the worst of the least
From sheer depraved evil like some Judas Priest
Having his way, my canvas unfurled
I am become Death, destroyer of worlds
Reign, reign
The ending of yours has begun
The ending of yours has begun
Reign, reign
The ending of yours has begun
The ending of yours has begun
If you look for a monster you'll find one
The ending for all has begun

 

Značenie môjho času na linke
Špinavý s vedomím, že som
Výsadba semien, šírenie chorôb
Odtrhnite, trhajte lúče
Spustošený je všetko tak poškodený
Ste uzamknutý
Odstráňte starodávne spôsoby
Nepočujúci pre všetkých, ktorí sa odvážia modliť
Spustošený, nikdy nie taký divoký
A to je
Cena, ktorú zaplatíte, otvorte dvere
Nájdite príšeru, začnite vojnu
Som zaviazaný, pokloniť sa
Stal som sa Smrťou, ničiteľom svetov
Podradné miesto v tomto nekonečnom vírení
Vaše žalostné životy a nič viac múdre
Ľudský stav klesá ako muchy
Uvoľnená je šelma, najhoršia z najmenej
Z číreho skazeného zla ako nejaký Judas Priest
Keď som mal cestu, moje plátno sa rozvinulo
Stal som sa Smrťou, ničiteľom svetov
Vládnuť, vládnuť
Váš koniec sa začal
Váš koniec sa začal
Kto bude so mnou stáť pri víťazstve?
Rozhodol sa mi stále lepšie dôverovať
Dali ste svojim očiam svoju vlastnú vôľu
Nezraniteľný, vaša odvážna namyslenosť
Nechávam ťa ohromeného porážkou
Spustošený, taký krvavý spustošený
Toto berieš
Brutálne mlátenie do mojich rúk
Necivilizované, moje víťazstvo stojí
Spustošený, nikdy nie taký divoký
A to je
Cena, ktorú zaplatíte, otvorte dvere
Nájdite príšeru, začnite vojnu
Som zaviazaný, pokloniť sa
Stal som sa smrťou, ničiteľom svetov
Podradné miesto v tomto nekonečnom vírení
Vaše žalostné životy a nič viac múdre
Ľudský stav klesá ako muchy
Uvoľnená je šelma, najhoršia z najmenej
Z číreho skazeného zla ako nejaký Judas Priest
Keď som mal cestu, moje plátno sa rozvinulo
Stal som sa Smrťou, ničiteľom svetov
Vládnuť, vládnuť
Váš koniec sa začal
Váš koniec sa začal
Kto bude so mnou stáť pri víťazstve?
Krik, rýchla genocída
Krik, svätí v pekle bežia divoko
Zúrivosť, predohra sa začala
Teraz je váš epitaf spievaný
Búšenie, monolitické päste z kameňa
Búšenie, na hriešnika, aby odčinil
Zúrivosť, predohra sa začala
Teraz je váš epitaf spievaný
Stal som sa Smrťou, ničiteľom svetov
Podradné miesto v tomto nekonečnom vírení
Vaše poľutovaniahodné životy a nič viac múdre
Ľudský stav klesá ako muchy
Uvoľnená je šelma, najhoršia z najmenej
Z číreho skazeného zla ako nejaký Judas Priest
Keď som mal cestu, moje plátno sa rozvinulo
Stal som sa Smrťou, ničiteľom svetov
Vládnuť, vládnuť
Váš koniec sa začal
Váš koniec sa začal
Vládnuť, vládnuť
Váš koniec sa začal
Váš koniec sa začal
Ak hľadáte príšeru, jednu nájdete
Koniec pre všetkých sa začal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk