Texty & Preklad: anthrax - imitation of life Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anthrax! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anthrax a a uvidíte aké piene od anthrax máme v našom archíve a viac podobných ako imitation of life.

anthrax
imitation of life
There's nothing I hate more, than all these plastic people
With all their plastic promises, and all there plastic deals
They just can't be themselves, and live their own lives out
They're just an imitation of what life's all about
"Because of me you are who you are
So sign your name and you'll go for
I'm your friend, I think you should
So sign your name, it's for your own good"
How many times have you heard this today???
Some bogus piss-on saying "let's do lunch babe"
For them this bullshit, that's their whole life
Cut through their bullshit with a knife
Imitation of life
Oh, oh, oh
Anger burns
Whatever happened to the guy I knew
A media creation, a monster grew
Our story had an unhappy end
But this could change, I still call him friend
"Take my advice, and listen to me
A great opportunity, can't you see
I only want what's best for you
The deal of a lifetime, what more can I do"
How many times have you heard this today?
Some stupid sucker says "it's great, we love ya babe"
For them this bullshit, it's their whole life
Cut through their bullshit with a knife
Imitation of life
Oh, oh, oh
Anger burns
Bands dress like women with hairspray and lace
I'd pass an image law, stick it in your face!
Let's see how long they keep dressing this way
Wearing this image twenty four hours a day!
Did you ever think for yourself??
Just once, did you ever think??
That's all I want to know
Imitation of life, living out a lie
You'll never be right, imitation of life
Why are you here??, you're taking up my space
The new imperfect race, imitation of life
Oh, oh, oh
Anger burns
Whatever happened to the guy I knew
A media creation, a monster grew
Our story had a unhappy end
But this could change, I still call him friend
There's nothing I hate more
Than all these plastic people
With all their plastic promises
And all their plastic deals
They just can't be themselves
And live their own lives out
They're just an imitation
Of what life's all about
Imitation of life!

 

Nie je nič, čo by som neznášal viac, ako všetci títo plastoví ľudia
So všetkými ich plastovými sľubmi a so všetkými plastovými obchodmi
Proste nemôžu byť sami sebou a žiť svoj vlastný život
Sú iba napodobeninou toho, o čom je život
„Kvôli mne si tým, kým si
Takže podpíš svoje meno a pôjdeš ďalej
Som tvoj priateľ, myslím, že by si mal
Takže sa podpíšte, je to pre vaše dobro “
Koľkokrát ste to už dnes počuli ???
Nejaký falošný moč, ktorý hovorí „poďme na obed, zlato“
Pre nich je to kravina, to je celý ich život
Nožom im prerežte ich hovadiny
Napodobňovanie života
Oh oh oh
Hnev páli
Čokoľvek sa stalo s tým chlapom, ktorého som poznal
Mediálna tvorba, monštrum rástlo
Náš príbeh mal nešťastný koniec
Ale toto by sa mohlo zmeniť, stále ho nazývam priateľom
„Daj na moju radu a počúvaj ma
Skvelá príležitosť, nevidíte
Chcem iba to, čo je pre teba najlepšie
Dohoda na celý život, čo viac môžem urobiť “
Koľkokrát ste to dnes počuli?
Niektorí hlúpi hlupáci hovoria: „je to skvelé, milujeme ťa, zlato“
Pre nich je to kravina, je to celý ich život
Nožom im prerežte ich hovadiny
Napodobňovanie života
Oh oh oh
Hnev horí
Kapely sa obliekajú ako ženy lakom na vlasy a čipkou
Prijal by som obrazový zákon, nalepil ti ho do tváre!
Pozrime sa, ako dlho sa takto obliekajú
Nosenie tohto obrazu dvadsaťštyri hodín denne!
Mysleli ste niekedy na seba ??
Len raz, napadlo ti niekedy ??
To je všetko, čo chcem vedieť
Napodobňovanie života, prežívanie klamstva
Nikdy nebudete mať pravdu, napodobenina života
Prečo si tu ??, zaberáš mi miesto
Nová nedokonalá rasa, napodobňovanie života
Oh oh oh
Hnev páli
Čokoľvek sa stalo s chlapom, ktorého som poznal
Mediálna tvorba, monštrum rástlo
Náš príbeh mal nešťastný koniec
Ale toto by sa mohlo zmeniť, stále ho nazývam priateľom
Nič viac neznášam
Než všetci títo plastoví ľudia
So všetkými ich plastickými sľubmi
A všetky ich plastové obchody
Proste nemôžu byť sami sebou
A žiť svoj vlastný život
Sú iba napodobeninou
O čom je život
Napodobenina života!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk