Texty & Preklad: anthrax - defend avenge Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anthrax! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anthrax a a uvidíte aké piene od anthrax máme v našom archíve a viac podobných ako defend avenge.

anthrax
defend avenge
Ideology used as a weapon
With lines that cut so deeply to the truth
Your head's on the clock and still you threaten
A wretched way of life for those that choose and abuse
Believe, nothing worth believing in
Believe, stand for nothing care for nothing
Believe, empty words a false doctrine
Blooded in your holy word's goal
Look what you did so fucking sick it's what you did
The evil twin of devotion then now you're dead
You represent your discontent slaughtering the innocent
Insolence, you're no martyrs
The arrogance to reinvent
The holy words their meanings bent
Evil twins, you're no martyrs,
(No martyrs)
(No martyrs)
(No martyrs)
Refuse and resist dictated terror
Fighting a war with both feet in
Savage that our planet is the venue
For a festival of massacres
Believe, nothing worth believing in
Believe, stand for nothing care for nothing
Believe, empty words a false doctrine
Blooded in your holy word's goal
Look what you did so fucking sick it's what you did
The evil twin of devotion and now you're dead
You represent your discontent slaughtering the innocent
Insolence, you're no martyrs
The arrogance to reinvent
The holy words their meanings bent
Evil twins, you're no martyrs
(No martyrs)
(No martyrs)
(No martyrs)
Broke and sickened by the senseless atrocity
And repulsion for this old world reality
Forcing fear to dominate
Hate a loaded gun
When in doubt, have no doubt
Death has just begun
You represent your discontent slaughtering the innocent
Insolence, you're no martyrs
The arrogance to reinvent
The holy words their meanings bent
Evil twins, you're no martyrs
(No martyrs)
(No martyrs)
(No martyrs)

 

Ideológia použitá ako zbraň
S riadkami, ktoré sa tak hlboko zarezávajú do pravdy
Máte hlavu na hodinách a stále sa vyhrážate
Ubohý spôsob života pre tých, ktorí si vyberajú a zneužívajú
Verte, nič, v čo by ste mali veriť
Verte, stojte za ničím, nestarajte sa o nič
Verte, prázdne slová, falošná doktrína
Krvavý v cieli tvojho svätého slova
Pozri, čo si urobil, kurva chorý, to je to, čo si urobil
Zlé dvojča oddanosti, potom si teraz mŕtvy
Predstavujete svoju nespokojnosť zabíjaním nevinných
Drzosť, nie ste mučeníci
Arogancia znovuobjaviť
Sväté slová, ktorých význam sa ohýbal
Zlé dvojčatá, nie ste žiadni mučeníci,
(Žiadni mučeníci)
(Žiadni mučeníci)
(Žiadni mučeníci)
Odmietnuť diktovaný teror a brániť sa mu
Bojujeme s vojnou oboma nohami
Savage, že naša planéta je dejiskom
Na festival masakrov
Verte, nič, v čo by ste mali veriť
Verte, stojte za ničím, nestarajte sa o nič
Verte, prázdne slová, falošná doktrína
Krvavý v cieli tvojho svätého slova
Pozri, čo si urobil, kurva chorý, to je to, čo si urobil
Zlé dvojča oddanosti a teraz si mŕtvy
Predstavujete svoju nespokojnosť zabíjaním nevinných
Drzosť, nie ste mučeníci
Arogancia znovuobjaviť
Sväté slová, ktorých význam sa ohýbal
Zlé dvojčatá, nie ste žiadni mučeníci
(Žiadni mučeníci)
(Žiadni mučeníci)
(Žiadni mučeníci)
Zlomený a znechutený nezmyselným zverstvom
A odpor k tejto realite starého sveta
Nútiť strach dominovať
Nenávidieť nabitú zbraň
Ak máte pochybnosti, nepochybujte
Smrť sa práve začala
Predstavujete svoju nespokojnosť zabíjaním nevinných
Drzosť, nie ste mučeníci
Arogancia znovuobjaviť
Sväté slová, ktorých význam sa ohýbal
Zlé dvojčatá, nie ste žiadni mučeníci
(Žiadni mučeníci)
(Žiadni mučeníci)
(Žiadni mučeníci)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk