Texty & Preklad: anthrax - a skeleton in the closet Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anthrax! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anthrax a a uvidíte aké piene od anthrax máme v našom archíve a viac podobných ako a skeleton in the closet.

anthrax
a skeleton in the closet
All American, an evil game of extortion
A sick old man, and who would guess
He was once S.S.
A deadly fascination, of a madman's solution
Six million dead, poison tales pollutes his head
Tell me a story, will ya, will ya
A real good story, I won't leave till ya
Spill your guts old man
Leave out any secrets, hiding in the
Any skeletons, and all your other sins
Any skeletons, in the closet
Any skeletons, any misfortunes
Any skeletons, hiding in the closet
Any skeletons, any skeletons
In the closet!it's insanity, puppetmaster boy or Nazi
Apt pupil, he hears the screams
Nightmares turn into wet dreams
Hatred lives, boiling inside,
Dealing death it's bumicidein too deep,
Their secpill your guts old man
Leave out any secrets,
Hiding in the
Fun pickin-part
The truth comes out, conspiracy there is no doubt
His life is ruined, but no not yet
He's still got one card in the deck
A loaded gun, a happy smile,
He'll scope the freeway for awhile
King of the world, four hundred rounds,
It took five hours to bring him down
Tell me a story, will ya, will ya
A real good story, I won't leave til ya
Spill your guts old man leave out any secrets,
Hiding in the

 

Všetko americké, zlá hra vydierania
Chorý starec, a kto by hádal
Bol kedysi S.S.
Smrteľná fascinácia šialeným riešením
Šesť miliónov mŕtvych, jedovatých rozprávok znečisťuje jeho hlavu
Povedz mi príbeh, bude, bude
Skutočne dobrý príbeh, nenechám ťa
Rozliať svoje vnútornosti starý muž
Vynechajte všetky tajomstvá, skrývajte sa v
Akékoľvek kostry a všetky vaše ďalšie hriechy
Akékoľvek kostry, v skrini
Akékoľvek kostry, akékoľvek nešťastia
Akékoľvek kostry, schované v skrini
Akékoľvek kostry, akékoľvek kostry
V skrini! Je to šialenstvo, chlapec bábkar alebo nacista
Apt žiak, začuje krik
Nočné mory sa menia na mokré sny
Nenávisť žije, vrie vo vnútri,
Zaoberajúc sa smrťou je to bumicín príliš hlboký,
Vyrezávajú tvoje vnútornosti, starký
Vynechajte akékoľvek tajomstvá,
Schováva sa v
Zábavná pick-part
Pravda vyjde najavo, o sprisahaní niet pochýb
Jeho život je zničený, ale zatiaľ nie
Stále má v balíčku jednu kartu
Nabitá zbraň, šťastný úsmev,
Na chvíľu obíde diaľnicu
Kráľ sveta, štyristo nábojov,
Trvalo päť hodín, kým ho zrazili
Povedz mi príbeh, bude, bude
Skutočne dobrý príbeh, nenechám ťa
Rozliať svoje vnútornosti starý muž vynechať akékoľvek tajomstvá,
Schováva sa v

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk