Texty & Preklad: annie - opportunity Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi annie! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno annie a a uvidíte aké piene od annie máme v našom archíve a viac podobných ako opportunity.

annie
opportunity
Under the glow of the very bright lights
I turn my face towards the warm night skies
And I am not afraid of a thousand eyes
And they're above five hundred smiles
Oh I used to think What wouldn't I give
For a moment like this This moment, this gift!
Now look at me and this opportunity
It's standing right in front of me
But one thing I know
It's only part luck and so
I'm putting on my best show!
Under the spotlight
I'm starting my life
Big dreams becoming real tonight
So look at me and this opportunity
You're witnessing my moment, you see?
My big opportunity
And now I'm right here and it time
Because this is real, this is real and it's all mine
I'm not afraid, afraid to fly
When it's above five hundred smiles
Oh I used to think
What I wouldn't give
For a moment like this?
This moment is gift
And, now look at me
And this opportunity
Is standing right in front of me
But one thing I know
It's only part luck and so
I'm putting on my best show
Under the spotlight
I'm starting my life
Big dreams becoming real tonight
So, look at me and this opportunity
You're witnessing my moment, see?
My big opportunity
I won't waste it
I guarantee

 

Pod žiarou veľmi jasných svetiel
Otočím tvár smerom k teplej nočnej oblohe
A nebojím sa tisíc očí
A sú nad päťsto úsmevov
Och, myslel som si, čo by som nedal
Na chvíľu ako je tento Tento okamih, tento darček!
Teraz sa pozri na mňa a na túto príležitosť
Stojí priamo predo mnou
Ale jednu vec viem
Je to iba časť šťastia a tak
Predvádzam svoju najlepšiu šou!
Pod reflektorom
Začínam svoj život
Veľké sny sa stávajú skutočnými dnes večer
Tak sa pozri na mňa a na túto príležitosť
Ste svedkami mojej chvíle, vidíte?
Moja veľká príležitosť
A teraz som tu a je čas
Pretože toto je skutočné, toto je skutočné a všetko je moje
Nebojím sa, bojím sa lietať
Keď je to nad päťsto úsmevov
Och, myslel som si
Čo by som nedal
O chvíľu takto?
Tento okamih je darom
A teraz sa pozri na mňa
A táto príležitosť
Stojí priamo predo mnou
Ale jednu vec viem
Je to iba časť šťastia a tak
Predvádzam svoju najlepšiu šou
Pod reflektorom
Začínam svoj život
Veľké sny sa stávajú skutočnými dnes večer
Takže, pozri sa na mňa a na túto príležitosť
Ste svedkami mojej chvíle, vidíte?
Moja veľká príležitosť
Nebudem to premrhať
Zaručujem

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk