Texty & Preklad: annie - helpless fool for love Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi annie! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno annie a a uvidíte aké piene od annie máme v našom archíve a viac podobných ako helpless fool for love.

annie
helpless fool for love
(verse)
I saw you
It was a rainy day in May or June
I couldn't help it
God, you looked so fine
I just had to make you mine, all mine
Well I'm a helpless fool for love
Instantly
I cannot eat nor sleep, no
Hard to breathe
You read my love so easy
A, be, see
Twist my mind around and 1, 2, 3
Then I'm a helpless fool for...
(chorus 1)
Ah...
When he walks (?)
When he talks
When he moves
Makes my day
I'm the helpless one
Ah...
Not unkind
I don't mind
When he talks
Just a rush
I'm a fool for love
(verse)
All shook up
I know it's stupid to precipitate
Without getting all humiliate
Didn't know what I should say or do
Everything I'll give to you and me (when I'm here without you)
We're gonna have a riot
Trust in me (I can't live without you)
I'm gonna make you happy
What you need (helpless fool without you)
I'll give you everything
I'll try to be (you know, you know, you know, you know, you know)
Still your helpless fool for...
(chorus 2)
Ah...
When he walks
When he talks
When he moves
Makes me feel
I'm a fool for love
Ah...
What a joy, you're my boy
And it seems like a dream
Now I'm all shook up
Ah...
Need you, Doctor Love
Are you there?
Every day I'm the helpless one
Ah...
Not unkind
I don't mind
When he talks
Just a rush
I'm a fool for love
I am a helpless fool for love
I am a helpless fool for love
I am a helpless fool for love
(chorus 2)
I am a helpless fool for love

 

(verš)
videl som ťa
Bol májový alebo júnový daždivý deň
Nemohol som si pomôcť
Bože, vyzeral si tak dobre
Len som ťa musel urobiť mojou, celou mojou
No som bezmocný blázon pre lásku
Okamžite
Nemôžem jesť ani spať, nie
Ťažko sa dýcha
Čítal si moju lásku tak ľahko
A, buď, pozri
Otočte moju myseľ dokola a 1, 2, 3
Potom som bezmocný blázon pre ...
(refrén 1)
Aha ...
Keď chodí (?)
Keď hovorí
Keď sa hýbe
Robí mi deň
Ja som ten bezmocný
Aha ...
Nie láskavý
Mne to nevadí
Keď hovorí
Len zhon
Som blázon pre lásku
(verš)
Všetci sa otriasli
Viem, že je hlúpe zrážať sa
Bez toho, aby ste sa všetci ponížili
Nevedel som, čo mám povedať alebo urobiť
Všetko, čo dám tebe a mne (keď som tu bez teba)
Budeme mať nepokoje
Dôveruj vo mňa (nemôžem bez teba žiť)
Urobím ti radosť
Čo potrebuješ (bezmocný blázon bez teba)
Dám ti všetko
Budem sa snažiť byť (vieš, vieš, vieš, vieš, vieš)
Stále tvoj bezmocný blázon pre ...
(refrén 2)
Aha ...
Keď chodí
Keď hovorí
Keď sa hýbe
Dáva mi pocítiť
Som blázon pre lásku
Aha ...
Aká radosť, ty si môj chlapec
A zdá sa to ako sen
Teraz som celý otrasený
Aha ...
Potrebujem ťa, doktor láska
Si tam
Každý deň som bezmocná
Aha ...
Nie láskavý
Mne to nevadí
Keď hovorí
Len zhon
Som blázon pre lásku
Som bezmocný blázon pre lásku
Som bezmocný blázon pre lásku
Som bezmocný blázon pre lásku
(refrén 2)
Som bezmocný blázon pre lásku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk