Texty & Preklad: Anna German ( Анна Герман) - Hymn o miłości Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi Anna German ( Анна Герман)! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno Anna German ( Анна Герман) A a uvidíte aké piene od Anna German ( Анна Герман) máme v našom archíve a viac podobných ako Hymn o miłości.

Anna German ( Анна Герман)
Hymn o miłości
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.  Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wiarę, tak iżbym góry przenosił.
A miłości bym nie miał,
byłbym niczym.  I gdybym rozdał na jałmużnę całą mą majętność,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże... nic.  Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;  nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta, nie pamięta złego;  nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.  Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.  Miłość nigdy nie ustaje,
i choć proroctwa się skończą,
i zniknie dar języków,
i choć wiedzy już nie stanie.  Po części bowiem tylko poznajemy,
po części tylko prorokujemy.  Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko cząstkowe.  Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.  Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecinne.  Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
lecz wtedy leżymy twarzą w twarz:
Teraz poznaję częściowo,
wtedy będę poznała tak, jak sam zostałem poznany.  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
największa z nich jest jednak miłość,
największa z nich jest jednak miłość... miłość. 

 

Keby som ovládal všetky reči sveta a vedel hovoriť vznešene ako sám anjel,
ale nemal by som lásku,
Keby som ovládal všetky reči sveta a vedel hovoriť vznešene ako sám anjel,
ale nemal by som lásku,
moje slová by boli iba prázdnym zvukom
ako dunenie zvonu alebo rinčanie kovu. A keby som sa mohol honosiť, že mojimi ústami hovorí Boh
a že poznám všetky tajomstvá
a keby som mal takú veľkú vieru, že by som mohol aj vrchy prenášať,
ak by som nemal lásku,
nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok,
ba keby som sa dal pre vieru aj upáliť,
a pritom by som to robil bez lásky,
nič mi pomôže... nič. Láska je zhovievavá, nežná,
nepozná závisť.
Nevystatuje sa a nie je domýšľavá,
nekoná nečestne, nehľadá svoj osoh,
nerozčuľuje sa pre nepochopenie,
ani nespomína na krivdy, nie je škodoradostná,
ale má záľubu v pravde. So všetkým sa vie vyrovnať,
jej viera,
nádej a vytrvalosť
sú nevyčerpateľné. Láska nemá konca.
Proroctvá zamĺknu,
jazyky dovravia,
vedomosti sa rozplynú -- veď všetky naše vedomosti sú neúplné
a všetko prorokovanie čiastočné. Keď ich miesto zaujme úplnosť a dokonalosť,
všetko neúplné a obmedzené bude prekonané. Kým som bol dieťaťom,
detský bol
aj môj rozhľad
a spôsob myslenia.  Už som však vyrástol z detských topánok
a spolu s nimi som odložil aj detské predstavy. V tomto živote môžeme vidieť len čosi ako zahmlený obraz v zrkadle,
ale potom uvidíme Boha tvárou v tvár.
Zatiaľ ho poznáme iba čiastočne --
potom ho budeme poznať tak, ako on už teraz pozná nás. Teraz zostáva viera, nádej a láska.
Ale najväčšia z nich je láska,
Ale najväčšia z nich je láska...láska. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk