Texty & Preklad: angel olsen - those were the days Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi angel olsen! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno angel olsen a a uvidíte aké piene od angel olsen máme v našom archíve a viac podobných ako those were the days.

angel olsen
those were the days
Do you remember the way that it used to be?
I waited for you
And you kept on searching with me
Feeling free
Wanting to see each other all of the time
Those were the days
Nothing to lose and nothing to find
See how you're laughing with those you don't know as well
I hear you saying I'm the one but I wish I could tell
Funny how time can can make you realize and realize
And then realize
But I'll take all of it
Don't want to leave it behind
I'll take all of it
If it's only real in my mind
Real in my mind
Real in my mind
Will you ever
Will you ever know the same love that I've known?
Will you ever
Will you ever know the same love that I've known?
Will you ever
Will you ever know the same love that I've known?
Will you, will you, will you?
Even if it's all of my own
All of my own

 

Pamätáte si, ako to bývalo?
čakal som na teba
A stále si so mnou hľadal
Cítim sa slobodne
Chcem sa stále vidieť
To boli dni
Nie je čo stratiť a čo nenájdete
Uvidíte, ako sa smejete s tými, ktorých tiež nepoznáte
Počul som, že hovoríš, že som ten pravý, ale bol by som rád, keby som to mohol povedať
Vtipné, ako vás môže čas presvedčiť a uvedomiť si
A potom si uvedomiť
Ale vezmem si všetko
Nechcete to nechať za sebou
Všetko si vezmem
Keby to bolo iba skutočné v mojej mysli
Skutočne v mojej mysli
Skutočne v mojej mysli
Budeš niekedy
Poznáš niekedy tú istú lásku, akú som poznal?
Budeš niekedy
Poznáš niekedy tú istú lásku, akú som poznal ja?
Budeš niekedy
Poznáš niekedy tú istú lásku, akú som poznal ja?
Budeš, však?
Aj keď je to všetko moje
Všetky moje vlastné

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk