Texty & Preklad: angel dust - the one you are Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi angel dust! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno angel dust a a uvidíte aké piene od angel dust máme v našom archíve a viac podobných ako the one you are.

angel dust
the one you are
Slip into my outfit
Dress up like it shall be
I'm correct, I'm an ideal
There are thousands to be led
I see devine visions
We'll rise as high as the sky
I look into the mirror
Is this my face I see?
I'm deeply involved into
A brand new hast - and I hear him say:
Break the chains that tie you down
And be again the one you are
Lift the weakness off your heart
And be again the one you are
You?re like the rolling thunder
Your heart is made of steel
Undefeated on the field of honour
I believe, he is holy
Electrifying each and every soul
Oh my dear husband, open your frozen heart
I miss so much of you, where has all your love gone?
And she says:
Break the chains that tie your soul
And be againt the one you are
Lift the shadows off your heart
And be again the one you are
Are you still the loving father
Your children can look up to?
Open your heart again for humanity

 

Vkĺzni do môjho outfitu
Oblečte sa, ako to bude
Mám pravdu, som ideál
Existujú tisíce, ktoré treba viesť
Vidím devínske vízie
Vystúpime vysoko ako nebo
Pozerám do zrkadla
Je to moja tvár, ktorú vidím?
Som hlboko zapojený do
Úplne nový - a počujem ho hovoriť:
Zlomte reťaze, ktoré vás zväzujú
A buď opäť tým, kým si
Zdvihnite slabosť zo srdca
A buď opäť tým, kým si
Ste ako valiaci sa hrom
Vaše srdce je vyrobené z ocele
Neporazený na čestnom poli
Verím, že je svätý
Elektrizuje každú dušu
Ó môj drahý manžel, otvor svoje zamrznuté srdce
Veľmi mi chýbaš, kam sa podela všetka tvoja láska?
A ona hovorí:
Zlom reťaze, ktoré ti zväzujú dušu
A buď znova tým, kým si
Zdvihnite tiene zo srdca
A buď opäť tým, kým si
Ste stále milujúci otec
Vaše deti môžu vzhliadať?
Znova otvorte svoje srdce pre ľudstvo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk