Texty & Preklad: angel dust - mr inferno Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi angel dust! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno angel dust a a uvidíte aké piene od angel dust máme v našom archíve a viac podobných ako mr inferno.

angel dust
mr inferno
There is a land in the middle east region
ruled by black gold and a crazy religion
There is a satan with certain charisma
he instigates thousands to play the Kamikaze game
the tyrant has the power of words
His bible is built on barbaric foundations
laws from a forgotten century that live again
to die is a straight way to glory
Black widows march proclaim their own slavery
and even children grow to fighters in war
David fights Goliath Uncle Big Satan
the banner of the holy war
blood for blood
life for life
Mr. Inferno he is responsible
makes the blood boil in the veins of his land
Mr. Inferno he is responsible
Holding the lifes of his man in his hands
A hellish old man plans the overkill riot
he letz his land bleed till end in a war for his pride
it's his demonstration of might
The distinguised expression on face of the old man
his hiding ideas full of madness for a
damned deadly game
We won't retain to fight it back
save the ballance land he rules
We'll hold the power on the border
they've sworn the oath
and die on his order
Mr. Inferno he is responsible
makes the blood boil in the veins of his land
Mr. Inferno he is responsible
Holding the lifes of his man in his hands
So it's destroyed the work of a century
the iron towers melt down in the fire of hate
No survivor in a war out of gain
pain or glory described in the book of all fates
Mr. Inferno he is responsible
makes the blood boil in the veins of his land
Mr. Inferno he is responsible
Holding the lifes of his man in his hands
(repeat)
He is responsible

 

Nachádza sa pozemok v oblasti stredného východu
vládne čierne zlato a šialené náboženstvo
Existuje satan s určitou charizmou
podnecuje tisíce k hre Kamikadze
tyran má moc slov
Jeho biblia je postavená na barbarských základoch
zákony zo zabudnutého storočia, ktoré opäť žijú
zomrieť je rovná cesta k sláve
Pochod čiernych vdov ohlasuje svoje vlastné otroctvo
a dokonca z detí vo vojne vyrastú bojovníci
David bojuje proti strýkovi Goliášovi, veľkému satanovi
zástava svätej vojny
krv za krv
život za život
Pán Inferno je zodpovedný
rozprúdi krv v žilách jeho krajiny
Pán Inferno je zodpovedný
Držal životy svojho človeka v rukách
Pekelný starec plánuje prehnanú vzburu
nechal svoju zem krvácať až do konca vojny pre svoju hrdosť
je to jeho demonštrácia sily
Výrazný výraz na tvári starca
jeho skrývacie nápady plné šialenstva pre a
prekliata smrtiaca hra
Neudržíme to, aby sme tomu bránili
zachráni mierku, ktorej vládne
Budeme držať moc na hranici
zložili prísahu
a zomrieť na jeho príkaz
Pán Inferno je zodpovedný
rozprúdi krv v žilách jeho krajiny
Pán Inferno je zodpovedný
Držal životy svojho človeka v rukách
Takže to zničilo prácu storočia
železné veže sa topia v ohni nenávisti
Žiadny pozostalý vo vojne bez zisku
bolesť alebo sláva popísaná v knihe všetkých osudov
Pán Inferno je zodpovedný
rozprúdi krv v žilách jeho krajiny
Pán Inferno je zodpovedný
Držal životy svojho človeka v rukách
(opakovať)
Je zodpovedný

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk