Texty & Preklad: anberlin - we dream in heist Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anberlin! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anberlin a a uvidíte aké piene od anberlin máme v našom archíve a viac podobných ako we dream in heist.

anberlin
we dream in heist
This is a black market reformation
Keep your lips closed
And don't you ever give away
Our underground location
This is a black tie affair
Don't ever close your mouth
And we'll stay here until someone
Falls in their own snare
I had this planned all along,
And I brought you here for this
So tie your mask on and pretend
That nothing's wrong
And I'll try to stay awake as long as I can
And I'll try to stay here with you
This is a black market reformation,
How does it feel to be under the gun?
Last ones to laugh pull
The trigger here on the run
You can hide the money,
I'll mark an X
I am above the law and you're the order,
You make everything make sense
And I know Mexico is south of here,
Beautiful this time of year
So let's jump the border
When the coast is clear
Salvation waits at ocean shore,
We won't have to lie no more
Don't you worry, baby
I'll be right here

 

Toto je reforma čierneho trhu
Pery majte zatvorené
A nikdy nerozdávaš
Naše podzemné umiestnenie
Toto je záležitosť čiernej kravaty
Nikdy nezatváraj ústa
A zostaneme tu, kým niekto
Padá do vlastnej pasce
Mal som to naplánované celý čas,
A kvôli tomuto som ťa sem priviedol
Takže si priviažte masku a predstierajte
Že sa nič nedeje
A pokúsim sa zostať bdelý, pokiaľ to pôjde
A pokúsim sa tu zostať s tebou
Toto je reforma čierneho trhu,
Aký je to pocit byť pod zbraňou?
Poslední sa zasmejú
Spúšť tu na úteku
Môžete skryť peniaze,
Označím X
Som nad zákonom a ty si príkaz,
Dáte všetkému zmysel
A viem, že Mexiko je odtiaľto na juh,
Krásne v tomto ročnom období
Poďme teda preskočiť hranicu
Keď je pobrežie čisté
Záchrana čaká na brehu oceánu,
Už nebudeme musieť klamať
Nerob si starosti, zlatko
Hneď som tu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk