Texty & Preklad: anberlin - uncanny Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anberlin! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anberlin a a uvidíte aké piene od anberlin máme v našom archíve a viac podobných ako uncanny.

anberlin
uncanny
Airports to Amsterdam
There's nothing that we can do now
I'm convinced, oh, that you're right
You're right where you belong,
Beside me, to remind me
Did you ever think this far behind me
You would see the world for what it was
And who we really were
Oh they love us American boys
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world go by
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world
Trains to Tokyo,
Staring out windows,
A place we've never been
While soundtracks play in backgrounds
To the stories of our lives
Non-fiction, oh envision,
if we never met and what we missed
And never really learned
Pacific Standard Time
Oh they love those American boys
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world go by
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world go by
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world go by
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world go by
Anywhere, say anywhere
As long as I'm with you
Anything, ask anything
We'll watch the world

 

Letiská do Amsterdamu
Teraz už nemôžeme nič robiť
Som presvedčený, ach, že máš pravdu
Máš pravdu tam, kam patríš,
Vedľa mňa, aby mi to pripomínalo
Mysleli ste si niekedy takto ďaleko za mnou
Videli by ste svet taký, aký bol
A kým sme vlastne boli
Och, milujú nás amerických chlapcov
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet okolo
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet
Vlaky do Tokia,
Pozerám von z okien,
Miesto, kde sme nikdy neboli
Zatiaľ čo zvukové stopy hrajú na pozadí
K príbehom našich životov
Literatúra faktu, ach predstavte si,
keby sme sa nikdy nestretli a čo nám chýbalo
A nikdy som sa poriadne nepoučil
Tichomorský štandardný čas
Och, milujú tých amerických chlapcov
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet okolo
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet okolo
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet okolo
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet okolo
Kdekoľvek, povedzte kdekoľvek
Pokiaľ som s tebou
Čokoľvek, opýtajte sa na čokoľvek
Budeme sledovať svet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk