Texty & Preklad: anberlin - god drugs sex Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anberlin! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anberlin a a uvidíte aké piene od anberlin máme v našom archíve a viac podobných ako god drugs sex.

anberlin
god drugs sex
A grand blank look on your face
When you learned it was over
Do you ever question why
What could have been different
We were so comfortable living in each others skin
I was dying from within
Cause God, drugs, and sex don't mean a thing
To you now do they now baby
I don't mean anything
By it now do I now sweetheart
You should have thought about then for now
But God, drugs and sex don't mean a thing
To you now do they now baby
You should have thought about then for now
But I had to leave
Tell me where did you learn to love
Maybe I don't want to know
Tell me when did your hands grow cold
It might tell you something
If you could go back to yesterday
Would you change it all for me
If you thought we could be, would you believe it
Let go, let go of me now
I'm not here
Let go, let go of me now
'Cause I'm already gone

 

Veľkolepý prázdny výraz v tvári
Keď si sa dozvedel, že to skončilo
Pýtate sa niekedy prečo
Čo mohlo byť iné
Bolo nám tak príjemne žiť v koži ostatných
Zomieral som zvnútra
Pretože Boh, drogy a sex neznamená nič
Teraz k tebe, oni teraz, zlato
Nemyslím nič
Teraz už miláčik
Zatiaľ si mal na to myslieť
Ale bože, drogy a sex nič neznamenajú
Teraz k tebe, oni teraz, zlato
Zatiaľ si mal na to myslieť
Musel som však odísť
Povedz mi, kde si sa naučil milovať
Možno to nechcem vedieť
Povedz mi, kedy ti ochladli ruky
Mohlo by ti to niečo povedať
Keby si sa mohla vrátiť do včerajška
Zmenili by ste mi to všetko
Keby ste si mysleli, že by sme mohli byť, verili by ste tomu
Nechaj ma, nechaj ma teraz
nie som tu
Nechaj ma, nechaj ma teraz
Pretože som už preč

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk