Texty & Preklad: anberlin - day late Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anberlin! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anberlin a a uvidíte aké piene od anberlin máme v našom archíve a viac podobných ako day late.

anberlin
day late
So let me get this straight
Say now you love me all along?
What makes you hesitate
To tell me in words what you really feel?
I can see it in your eyes you mean all of what you say
I remember so along ago saying I felt the same way
Now we both have separate lives and lovers (and lovers)
Insignificantly enough we both have significate others
Only time will tell
Time will turn and tell
We are who we were with
Could've been lovers but at least you're still my day late friend
We are who
We are who we were with
Who knew what we know now
Could've been more but at least you're still my day late friend
We are who
We are who we were with
What thoughts they change and times they rearrange I don't know who you are anymore
Lust come and go and this I know I'm not who you recall anymore
But I must confess you're so much more then I remember
Can't help but entertain this thought
Thoughts of us together
We are who we were with
Could've been lovers but at least you're still my day late friend
We are who
We are who we were with
Who knew what we know now
Could've been more but at least you're still my day late friend
We are who
We are who we were with
My day late friend
So let me get this straight
All these years and you were no where to be found
And now you want me for your own
But you're a day late and my love just still renown
We are who we were with
Could've been lovers but at least you're still my day late friend
We are who
We are who we were with
Who knew what we know now
Could've been more but at least you're still my day late friend
We are who
We are who we were with

 

Tak to poviem pekne po poriadku
Povedz, že ma miluješ celú dobu?
Čo vás núti váhať
Povedz mi slovami, čo skutočne cítiš?
Vidím to na tvojich očiach, že myslíš všetko, čo hovoríš
Pamätám si, ako som už dávno hovoril, že som sa cítil rovnako
Teraz máme obaja oddelené životy a milencov (a milencov)
Je nepodstatné, že obaja máme významné iné
Iba čas ukáže
Čas sa otočí a povie
Sme, s kým sme boli
Mohli to byť milenci, ale aspoň si stále môj priateľ
Sme kto
Sme, s kým sme boli
Kto vedel, čo vieme teraz
Mohlo to byť viac, ale aspoň si stále môj priateľ neskoro
Sme kto
Sme, s kým sme boli
Aké myšlienky menia a časy znovu usporiadajú, už neviem, kto si
Žiadosť prísť a odísť a toto viem, že už nie som tým, koho si pamätáš
Ale musím sa priznať, že si oveľa viac, než si pamätám
Nemôžem si pomôcť, ale pobaviť túto myšlienku
Myšlienky na nás spolu
Sme, s kým sme boli
Mohli to byť milenci, ale aspoň si stále môj priateľ
Sme kto
Sme, s kým sme boli
Kto vedel, čo vieme teraz
Mohlo to byť viac, ale aspoň si stále môj priateľ neskoro
Sme kto
Sme, s kým sme boli
Môj priateľ neskoro
Tak to poviem pekne po poriadku
Celé tie roky si nebol nikde
A teraz ma chceš za svoju
Ale meškáš deň a moja láska je stále známa
Sme, s kým sme boli
Mohli to byť milenci, ale aspoň si stále môj priateľ
Sme kto
Sme, s kým sme boli
Kto vedel, čo vieme teraz
Mohlo to byť viac, ale aspoň si stále môj priateľ neskoro
Sme kto
Sme, s kým sme boli

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk