Texty & Preklad: anberlin - dance dance Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anberlin! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anberlin a a uvidíte aké piene od anberlin máme v našom archíve a viac podobných ako dance dance.

anberlin
dance dance
She's got the time
Says she's got time on her side
Running the room
Commanding the late boys' eyes
She runs around
Knows all the streets by name
Knows all the streets by name
So mysterious, shadows meet James Dean
She's intoxicating, soon your favorite drink
Your black dress in disarray
Only dance floor prayers can save
Temperatures rise and I start to move
But it's you that's coursing through my veins
Says she's got hope
Took shelter to the Hollywood list, taking control
Wanted my heart but I gave her my soul
She's like a Paige Davis with a Monroe kiss
Disappeared today, left no trace
But someday I'll know your name
Your black dress in disarray
Only dance floor prayers can save
Temperatures rise and I start to move
But it's you that's coursing through my veins
Don't need no drugs, you're my chemical
Now I'm dependent, swear I'm clinical
Addicted to those glances, taking chances tonight
I need a fix in those heroin eyes
Don't need no drugs, you're my chemical
Now I'm dependent, no, not cynical
Addicted to those glances, taking chances tonight
I need a fix in those heroin eyes
She's no saint, she's no saint
She's no saint but she'll take you to your knees
Try her boy but she'll still do what she please
Do you believe in science? She's perfect chemistry
She wanted my love but I gave her the rest of me
Don't need no drugs, you're my chemical
Now I'm dependent, swear I'm clinical
Addicted to those glances, taking chances tonight
I need a fix in those heroin eyes
Don't need no drugs, you're my chemical
Now I'm dependent, no, not cynical
Addicted to those glances, taking chances tonight
I need a fix in those heroin eyes
You'll adore me before the night is over
You'll adore me before the night is over
If London's calling don't you dare pick up the phone
Only you entwined could make this orphan feel at home
Lips that need no introduction but now waiting for your call
If picture's worth a thousand words then your touch is worth them all
Don't need no drugs, you're my chemical
Now I'm dependent, swear I'm clinical
Addicted to those glances, taking chances tonight
I need a fix in those heroin eyes
Don't need no drugs, you're my chemical
Now I'm dependent, no, not cynical
Addicted to those glances, taking chances tonight
I need a fix in those heroin eyes
You're my chemical
Swear I'm clinical
I need a fix in those heroin eyes
You're my chemical
No, not cynical
I need a fix in those heroin eyes
[Incomprehensible]
[Incomprehensible] leave us in the dark

 

Má čas
Hovorí, že má čas na svojej strane
Prevádzka miestnosti
Prikazujúce očiam zosnulých chlapcov
Ona pobehuje
Pozná všetky ulice podľa mena
Pozná všetky ulice podľa mena
Tak záhadné tiene sa stretávajú s Jamesom Deanom
Je omamná, čoskoro váš obľúbený nápoj
Vaše čierne šaty v chaose
Zachrániť môžu iba modlitby na tanečnom parkete
Teploty stúpajú a ja sa začínam hýbať
Ale vy mi behá po žilách
Hovorí, že má nádej
Vzal úkryt na hollywoodsky zoznam a prevzal kontrolu
Chcel moje srdce, ale dal som jej svoju dušu
Je ako Paige Davis s bozkom Monroe
Dnes zmizli, nezanechali stopy
Ale jedného dňa budem vedieť tvoje meno
Vaše čierne šaty v chaose
Zachrániť môžu iba modlitby na tanečnom parkete
Teploty stúpajú a ja sa začínam hýbať
Ale vy mi behá po žilách
Nepotrebujem žiadne lieky, ty si moja chemikália
Teraz som závislý, prisahám, že som klinický
Závislý na týchto pohľadoch, dnes večer riskovať
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
Nepotrebujem žiadne lieky, ty si moja chemikália
Teraz som závislý, nie, nie cynický
Závislý na týchto pohľadoch, dnes večer riskovať
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
Nie je svätá, nie je svätá
Nie je svätá, ale zrazí vás na kolená
Vyskúšaj jej chlapca, ale aj tak urobí, čo chce
Veríte vede? Je dokonalá chémia
Chcela moju lásku, ale ja som jej dal zvyšok mňa
Nepotrebujem žiadne lieky, ty si moja chemikália
Teraz som závislý, prisahám, že som klinický
Závislý na týchto pohľadoch, dnes večer riskovať
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
Nepotrebujem žiadne lieky, ty si moja chemikália
Teraz som závislý, nie, nie cynický
Závislý na týchto pohľadoch, dnes večer riskovať
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
Budeš ma zbožňovať skôr, ako skončí noc
Budeš ma zbožňovať skôr, ako skončí noc
Ak Londýn volá, neodvážiš sa zdvihnúť telefón
Iba vy prepletení ste mohli spôsobiť, že sa táto sirota bude cítiť ako doma
Pysky, ktoré netreba nijako zvlášť predstavovať, ale teraz čakajú na váš hovor
Ak má obrázok hodnotu tisíc slov, potom váš dotyk stojí za všetky
Nepotrebujem žiadne lieky, ty si moja chemikália
Teraz som závislý, prisahám, že som klinický
Závislý na týchto pohľadoch, dnes večer riskovať
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
Nepotrebujem žiadne lieky, ty si moja chemikália
Teraz som závislý, nie, nie cynický
Závislý na týchto pohľadoch, dnes večer riskovať
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
Si moja chemikália
Prisahám, že som klinický
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
Si moja chemikália
Nie, nie cynické
Potrebujem nápravu v tých očiach heroínu
[Nepochopiteľné]
[Nepochopiteľné], nechajte nás v tme

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk