Texty & Preklad: amber pacific - temporary Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi amber pacific! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno amber pacific a a uvidíte aké piene od amber pacific máme v našom archíve a viac podobných ako temporary.

amber pacific
temporary
Temporary,
But that's the way it has to be
It's in my heart,
I felt your world has come to rest,
As if you're out on your last breath,
And slowly fading with these days we choose to miss,
Keep holding on,
It's not too late
Don't make this seem,
As if there's nothing left to be
There's so much more to life
We tend to just forget
Don't forget
It's just
Temporary,
But give it time to know it's real
Before you're ready
To face it and begin to heal
Your life's worth living
For someone give their all to feel
Their heart's stopped beating
So give yourself another chance to change
With tomorrow comes a better day
It's time to start
To face the things that you fear most
To know you're better off alone
To stand up fighting with your will to carry on
It's only then
Will you see sides that you don't know
You're finding paths just take them slow
And step by step you'll find
It's easy to forget
Don't forget
It's just
Temporary,
But give it time to know it's real
Before you're ready
To face it and begin to heal
Your life's worth living
For someone give their all to feel
Their heart's stopped beating
So give yourself another chance to say
Swear you'll live by what you know
You'll take it in don't let it go
More times than not we let them fall
It's just
Temporary,
But give it time to know it's real
Before you're ready
To face it and begin to heal
Your life's worth living
For someone give their all to feel
Their heart's stopped beating
It's just temporary,
Well that's the way it has to be
But ordinary
It takes away from everything
It's just temporary
But that's the way it has to be

 

Dočasné,
Ale tak to musí byť
Je to v mojom srdci,
Cítil som, že tvoj svet odpočinul,
Ako keby si bol naposledy vydýchnutý,
A pomaly ubúdajúc s týmito dňami, ktoré sme si vybrali nechať ujsť,
Vydrž,
Ešte nie je neskoro
Nech sa ti to nezdá,
Akoby už nič neostávalo
V živote je toho oveľa viac
Máme tendenciu len tak zabúdať
Nezabudnite
Je to len
Dočasné,
Ale dajte mu čas, aby ste vedeli, že je to skutočné
Skôr ako budete pripravení
Čeliť tomu a začať sa uzdravovať
Váš život stojí za to žiť
Aby niekto dal všetko, aby cítil
Ich srdce prestalo biť
Dajte si teda ďalšiu šancu na zmenu
So zajtrajškom príde lepší deň
Je čas začať
Čeliť veciam, ktorých sa najviac bojíte
Aby si vedel, že je ti lepšie sám
Postaviť sa boju s tvojou vôľou pokračovať
Je to až potom
Uvidíte strany, ktoré nepoznáte
Nachádzate cesty, choďte po nich pomaly
A krok za krokom nájdete
Je ľahké zabudnúť
Nezabudnite
Je to len
Dočasné,
Ale dajte mu čas, aby ste vedeli, že je to skutočné
Skôr ako budete pripravení
Čeliť tomu a začať sa uzdravovať
Váš život stojí za to žiť
Aby niekto dal všetko, aby cítil
Ich srdce prestalo biť
Dajte si teda ešte príležitosť povedať
Prisahám, že budeš žiť podľa toho, čo vieš
Vezmeš to, nenechaj to ísť
Mnohokrát sme ich nechali spadnúť
Je to len
Dočasné,
Ale dajte mu čas, aby ste vedeli, že je to skutočné
Skôr ako budete pripravení
Čeliť tomu a začať sa uzdravovať
Váš život stojí za to žiť
Aby niekto dal všetko, aby cítil
Ich srdce prestalo biť
Je to len dočasné,
No tak to musí byť
Ale obyčajné
Berie to všetko
Je to len dočasné
Ale tak to musí byť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk