Texty & Preklad: aly aj - chemicals react remix Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi aly aj! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno aly aj a a uvidíte aké piene od aly aj máme v našom archíve a viac podobných ako chemicals react remix.

aly aj
chemicals react remix
You make me feel out of my element
Like I'm walkin' on broken glass
Like my worlds spinnin' in slow motion
And you're movin' too fast
Were you right, was I wrong
Were you weak, was I strong, yeah
Both of us broken
Caught in a moment
We lived and we loved
And we hurt and we joked, yeah
But the planets all aligned
When you looked into my eyes
And just like that
The chemicals react
The chemicals react
You make me feel out of my element
Like I'm drifting out to the sea
Like the tides pullin' me in deeper
Makin' it harder to breathe
We cannot deny, how we feel inside
We cannot deny
Were you right, was I wrong
Were you weak, was I strong, yeah
Both of us broken
Caught in a moment
We lived and we loved
And we hurt and we joked, yeah
But the planets all aligned
When you looked into my eyes
And just like that
The chemicals react
The chemicals react
Kaleidoscope of colors
Turning hopes on fire, sun is burning
Shining down on both of us
Don't let us lose it (don't let us lose it...)
Were you right, was I wrong
Were you weak, was I strong, yeah
Both of us broken
Caught in a moment
We lived and we loved
And we hurt and we joked, yeah
We lived
We loved
We hurt
We joked
We're right
We're wrong
We're weak
We're strong
We lived to love
But the planets all aligned
When you looked into my eyes
And just like that
Watch the chemicals react
And just like that
The chemicals react
(The chemicals react)

 

Dávaš mi pocítiť, že som z môjho živlu
Ako keby som kráčal po rozbitom skle
Rovnako ako moje svety točiace sa v spomalenom zábere
A hýbete sa príliš rýchlo
Mali ste pravdu, mýlil som sa
Bol si slabý, bol som silný, áno
Obaja sme zlomení
Chvíľu chytený
Žili sme a milovali sme
A ublížili sme si a žartovali sme, jo
Ale všetky planéty sa vyrovnali
Keď si sa mi pozrel do očí
A len tak
Chemikálie reagujú
Chemikálie reagujú
Dávaš mi pocítiť, že som z môjho živlu
Ako keby som sa unášal k moru
Ako prílivy a prílivy ma ťahajú hlbšie
Robí to ťažšie dýchať
Nemôžeme poprieť, ako sa cítime vo vnútri
Nemôžeme poprieť
Mali ste pravdu, mýlil som sa
Bol si slabý, bol som silný, áno
Obaja sme zlomení
Chvíľu chytený
Žili sme a milovali sme
A ublížili sme si a žartovali sme, jo
Ale všetky planéty sa vyrovnali
Keď si sa mi pozrel do očí
A len tak
Chemikálie reagujú
Chemikálie reagujú
Kaleidoskop farieb
Dúfa, že oheň horí, slnko horí
Svieti nám obom
Nenechajme to stratiť (nenechajme to stratiť ...)
Mali ste pravdu, mýlil som sa
Bol si slabý, bol som silný, áno
Obaja sme zlomení
Chvíľu chytený
Žili sme a milovali sme
A ublížili sme si a žartovali sme, jo
Žili sme
Milovali sme
Ublížili sme
Žartovali sme
Máme pravdu
Mýlime sa
Sme slabí
Sme silní
Dožili sme sa lásky
Ale všetky planéty sa vyrovnali
Keď si sa mi pozrel do očí
A len tak
Sledujte, ako reagujú chemikálie
A len tak
Chemikálie reagujú
(Chemikálie reagujú)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk