Texty & Preklad: all you bleed - my little corner of the world Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi all you bleed! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno all you bleed a a uvidíte aké piene od all you bleed máme v našom archíve a viac podobných ako my little corner of the world.

all you bleed
my little corner of the world
WHEN I SAID GOOD-BYE, I KNEW IT WOULD BE FOREVER,
AND ALL THOSE TEARS WERE CRIED, BUT I CAN'T TURN BACK NOT EVER,
AND I STILL KEEP YOUR PICTURE, IT CHILLS ME TO THE BONE,
THE NIGHTS ARE GETTING COLDER, BUT I AM ONE STEP CLOSER HOME,
CAN'T YOU SEE THIS IS NOT FOR ME...
ITS A LONELY ROAD, THAT WE SEEM TO WALK FOREVER,
WITH NO SIGHTS OR SIGNS, THE SCENERY NEVER CHANGES,
BUT I STILL KEEP YOUR PICTURE, IN THE POCKET OF MY SHIRT,
THESE SHOES ARE GETTING TIRED, AND THEY'RE FILLIN' UP WITH DIRT,
I GUESS THIS STREETS MY DESTINY,
SO JUST LEAVE ME ALONE,
I DON'T NEED YOUR SYMPATHY,
JUST CAUSE I'M ALONE,
DOESN'T MEAN THAT I'M LONELY,
CAN'T YOU SEE THAT I'M HAPPY JUST WITH ME,
IN MY LITTLE CORNER OF THE WORLD,
SO HERE I GO, DOWN ANOTHER ROAD,
AS I'M FOLLOWING THROUGH THE SEASONS,
AND THEY SPIT ON ME, CHRIST LET ME BE,
OR GIVE ME BETTER REASONS,
YET THEY LABEL ME, MAKE ME OUT TO BE,
WHAT I WAS BEFORE,
(MUSICAL INTERLUDE)
THERE ARE NO WELCOME SIGNS, WHEN YOU'RE A SHADOW LIKE THE HOMELESS,
THE ONLY OPEN DOORS, ARE WHERE THEY WANT YOU TO WORSHIP,
INSIDE THERES MANY PICTURES, STAINED INTO THE GLASS,
JUST SOME STONE REMINDERS, OF GIFTS WE'VE LEFT IN THE PAST,
THIS PLACE IS NOT FOR ME,
SO JUST LEAVE ME ALONE,
I DON'T NEED YOUR SYMPATHY,
JUST CAUSE I'M ALONE,
DOESN'T MEAN THAT I'M LONELY,
CAN'T YOU SEE THAT I'M HAPPY JUST WITH ME,
IN MY LITTLE CORNER OF THE WORLD,
JUST LEAVE ME ALONE,
I DON'T NEED YOUR SYMPATHY,
JUST CAUSE I'M ALONE,
DOESN'T MEAN THAT I'M LONELY,
CAN'T YOU SEE...CAN'T YOU SEE,
I'M IN MY LITTLE CORNER OF THE WORLD

 

KEĎ SOM ROZPOVEDAL DOBRE, ZNAMENAL BY TO NAVŽDY,
A VŠETKY TIETO SLEY BOLI VYROVNÁVANÉ, ALE NIKDY SA NEMOHEM VRÁTIŤ VRÁTENE,
A STÁLE UCHOVÁVAM SVOJ OBRÁZOK, MNE TO CHLADÍ KOSTI,
NOCI ZÍSKAJÚ CHLADIČ, ALE SOM O JEDEN KROK Bližšie DOMOV,
NEVIDÍTE, ŽE TO NIE JE PRE MŇA ...
JE TO OSOBNÁ CESTA, ŽE SA MI zdá, že chodíme navždy,
BEZ PAMIATOK ALEBO ZNAKOV sa SCÉRIA NIKDY ZMENIŤ,
ALE STÁLE UCHOVÁVAM SVOJ OBRAZ, V KAPSKE MOJEHO KOŠELA,
TIETO OBUV SA PNEUMATIKUJÚ A ZAPLŇUJÚ SA NEČISTOTOU,
Hádam túto ulicu môj osud
TAK MUSÍTE MI OSOBU,
NEPOTREBUJEM VAŠU SYMPATIU,
LEN PRÍČINU SOM SÁM,
NEZNAMENÁ, ŽE SOM OSOBNÝ,
NEVIDÍTE, ŽE STE ŠŤASTNÉ IBA SO MNOU,
V MOM MALOM KÚPE SVETA,
TAK SEM TAM ODÍSŤ, ĎALŠIE CESTY,
AKO SLEDUJEM CEZ SEZÓNY,
A PIJÚ NA MŇA, KRISTUS NECH SA MÁM,
ALEBO MI DÁVAJTE LEPŠIE DÔVODY,
EŠTE NÁS OZNAČUJÚ, VYDÁVAJÚ Z NEHO BÝT,
ČO BOL SOM PRED,
(HUDOBNÁ MEDZERA)
NIE SÚ ŽIADNE ZNAČKY VÍTANIA, KEĎ STE TIEŇ AKO BEZ DOMOVA,
IBA OTVORENÉ DVERE, KDE SÚ CHCÚŤ, ABY STE Uctievali,
VNÚTORNÝCH OBRAZOV, ZACHOVANÝCH V SKLE,
LEN NIEKOĽKO PRIPOMENUTÍ KAMENOV, Z DARCOV, KTORÉ SME ZOSTALI V MINULOM
TOTO MIESTO NIE JE PRE MŇA,
TAK MUSÍTE MI OSOBU,
NEPOTREBUJEM VAŠU SYMPATIU,
LEN PRÍČINU SOM SÁM,
NEZNAMENÁ, ŽE SOM OSOBNÝ,
NEVIDÍTE, ŽE STE ŠŤASTNÉ IBA SO MNOU,
V MOM MALOM KÚTE SVETA,
LEN MA NECHAJ NA POKOJI,
NEPOTREBUJEM VAŠU SYMPATIU,
LEN PRÍČINU SOM SÁM,
NEZNAMENÁ, ŽE SOM OSOBNÝ,
NEVIDÍTE ... NEVIDÍTE,
Som v mojom malom kúte sveta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk