Texty & Preklad: all angels - send in the clowns Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi all angels! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno all angels a a uvidíte aké piene od all angels máme v našom archíve a viac podobných ako send in the clowns.

all angels
send in the clowns
Isn't it rich?
Are we a pair?
Me here at last on the ground,
You in mid-air.
Send in the clowns.
Isn't it bliss?
Don't you approve?
One who keeps tearing around,
One who can't move.
Where are the clowns?
Send in the clowns.
Just when I'd stopped
Opening doors,
Finally knowing
The one that I wanted was yours,
Making my entrance again
With my usual flair,
Sure of my lines,
No one is there.
Don't you love farce?
My fault, I fear.
I thought that you'd want what I want -
Sorry, my dear.
But where are the clowns?
There ought to be clowns.
Quick, send in the clowns.
What a surprise.
Who could foresee
I'd come to feel about you
What you'd felt about me?
Why only now when i see
That you'd drifted away?
What a surprise.
What a clich.
Isn't it rich?
Isn't it queer?
Losing my timing this late
In my career?
And where are the clowns?
Quick, send in the clowns.
Don't bother - they're here.

 

Nie je to bohaté?
Sme pár?
Ja tu konečne na zemi,
Ste vo vzduchu.
Pošlite klaunov.
Nie je to blaženosť?
Neschvaľuješ?
Ten, ktorý sa neustále trhá,
Ten, kto sa nevie pohnúť.
Kde sú klauni?
Pošlite klaunov.
Práve keď som prestal
Otváracie dvere,
Konečne vedieť
Ten, ktorý som chcel, bol tvoj
Opäť vstupujem
S mojim obvyklým vkusom,
Iste moje riadky,
Nikto tam nie je.
Nemáš rád frašku?
Moja chyba, obávam sa.
Myslel som si, že budeš chcieť to, čo chcem -
Prepáč, drahý.
Ale kde sú klauni?
Mali by byť klauni.
Rýchlo, pošlite klaunov.
To je ale prekvapenie.
Kto mohol predvídať
Prišiel by som k tebe cítiť
Čo si o mne cítil?
Prečo až teraz, keď vidím
Že by si sa vzdialil?
To je ale prekvapenie.
Aké klišé.
Nie je to bohaté?
Nie je to divné?
Strata môjho načasovania tak neskoro
V mojej kariére?
A kde sú klauni?
Rýchlo, pošlite klaunov.
Neotravujte - sú tu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk