Texty & Preklad: all angels - all love can be Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi all angels! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno all angels a a uvidíte aké piene od all angels máme v našom archíve a viac podobných ako all love can be.

all angels
all love can be
I will watch you in the darkness
Show you love will see you through
When the bad dreams wake you crying
I'll show you all love can do
All love can do
I will watch by the night
Hold you in my arms
Give you dreams where no one will be
I will watch through the dark
Till the morning comes
For the lights will take you
Through the night to see
All love, showing us all love can be
I will guard you with my bright wings
Stay till your heart learns to see
All love can be

 

Budem ťa sledovať v tme
Ukáž, že ťa láska uvidí
Keď ťa zlé plače prebudia
Ukážem ti všetko, čo láska dokáže
Všetko môže láska
Do noci budem pozerať
Držím ťa v náručí
Dajte vám sny tam, kde nikto nebude
Budem pozerať cez tmu
Kým príde ráno
Pretože vás svetlá vezmú
Cez noc vidieť
Každá láska, ktorá nám ukazuje všetku lásku, môže byť
Budem ťa strážiť svojimi jasnými krídlami
Zostaňte, kým sa vaše srdce nenaučí vidieť
Každá láska môže byť

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk