Texty & Preklad: alkaline trio - mr chainsaw Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi alkaline trio! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno alkaline trio a a uvidíte aké piene od alkaline trio máme v našom archíve a viac podobných ako mr chainsaw.

alkaline trio
mr chainsaw
When was it that you lost your youth or traded
It for something more for them to use so jaded
Why is it that you never said
I love you more than just a friend
I pray this gridlock never ends
And when we get there just depends
I found out recently that you are leaving
For good I hope I softly tell me ceiling
It's better now to be alive
Sleeping is my nine to five
I'm having nightmares all the time
Of running out of words that rhyme
Everything that you could never say
Would never matter anyway
I took a hammer and two nails to my eardrums long ago
Before that steak knife took my eyes
I looked up to the sky
For the last thing I would ever see
For the last time I'd cry
When was it that you sold your life or wasted
Every bite of that small slice you never tasted
I guess I should be one to talk
There's nights that I can't even walk
There's days I couldn't give a fuck
And in between is where i'm stuck
From blocks away I heard somebody screaming
That small child inside of you that you left bleeding
You stabbed him up not once but twice
Cubicles will now suffice
Some say it's the roll of the dice
I think they're wrong I know I'm right
Every breath that I could barely breathe
Could barely make it past my teeth
I took a blowtorch to both of my lungs a long, long time ago
Every step that I could take
Every one more difficult to make
Mr. Chainsaw came and took my legs a long, long time ago
In case you're wondering I'm singing about growing up and giving in
In case you're wondering we're singing about growing up
About giving up and giving in

 

Kedy ste stratili mladosť alebo ste obchodovali
Je to pre niečo viac, aby mohli používať také vyčerpané
Čím to je, že si nikdy nepovedal
Milujem ťa nielen ako priateľa
Modlím sa, aby tento chaos nikdy nekončil
A kedy sa tam dostaneme, záleží len na tom
Nedávno som sa dozvedel, že odchádzaš
V dobrom dúfam, že mi ticho poviem strop
Teraz je lepšie byť nažive
Spanie je moje deväť až päť
Celý čas mávam nočné mory
Dochádzajúce slová, ktoré sa rýmujú
Všetko, čo ste nikdy nemohli povedať
To by aj tak nikdy nevadilo
K ušným bubienkom som si už dávno vzal kladivo a dva nechty
Predtým, ako mi ten steakový nôž vzal oči
Pozrela som hore k nebu
Posledná vec, ktorú by som kedy videl
Naposledy som plakala
Kedy ste predali svoj život alebo premrhali
Každé sústo z toho malého plátku, ktoré ste nikdy neochutnali
Myslím, že by som mal byť tým, kto bude rozprávať
Sú noci, ktoré nemôžem ani chodiť
Sú dni, keď som nemohol byť kurva
A medzi tým je miesto, kde som uviazol
Z blokov ďalej som začul niekoho kričať
To malé dieťa vo vašom vnútri, ktoré ste nechali krvácať
Bodli ste ho nie raz, ale dvakrát
Teraz budú stačiť kóje
Niekto hovorí, že je to hod kockou
Myslím, že sa mýlia, viem, že mám pravdu
Každý nádych, ktorý som ledva dýchal
Sotva som to zvládol cez zuby
Už dávno, veľmi dávno som si vzal horák do obidvoch pľúc
Každý krok, ktorý som mohol urobiť
Každý je náročnejší na výrobu
Prišiel pán motorová píla a vzal mi nohy už veľmi, veľmi dávno
Pre prípad, že by vás zaujímalo, že spievam o dospievaní a ustupovaní
Pre prípad, že by vás zaujímalo, že spievame o dospievaní
O vzdávaní sa a vzdávaní sa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk