Texty & Preklad: alkaline trio - draculina Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi alkaline trio! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno alkaline trio a a uvidíte aké piene od alkaline trio máme v našom archíve a viac podobných ako draculina.

alkaline trio
draculina
Whatever happened to Wonderland?
And where'd Alice go? Oh.
I took a night train with knife in hand,
And cut out to the next show
Back in her living hell.
I wish to dwell, I long to be,
In the blood and the guts
With the birds of prey and the stinging of bees and bullets maybe.
Leaving heaven behind for good this time, the angels can keep it.
I've got a demon in mind and she's standing behind my dark secret.
Draculina.
Whatever happened to Wonderland?
No one really knows, no.
But Draculina had her teeth sinking deep in me,
From the get to the go, back in her living hell.
I wish to dwell, I long to be,
In the blood and the guts
With the birds of pray and the stinging of bees and bullets maybe.
Leaving heaven behind for good this time, the angels can keep it.
I've got a demon in mind and she's standing behind my dark secret.
Oh Draculina.
Leaving heaven behind for good this time, the Angels can keep it.
I got a devil inside that has been exorcised now I'm bleeding for Draculina.
Draculina. Draculina.
Woah, oh oh oh
Draculina. Oh Draculina.
I'm leaving heaven behind for good this time, the angels can keep it.
I've got a demon in mind and she's standing behind my dark secret.
Draculina.
Leaving heaven behind for good this time, the Angels can keep it.
I got a devil inside that has been exorcised now I'm bleeding for Draculina.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.

 

Čo sa stalo s krajinou zázrakov?
A kam išla Alica? Oh.
Išiel som nočným vlakom s nožom v ruke,
A vystrihnuté na ďalšie predstavenie
Späť v jej žijúcom pekle.
Prajem si prebývať, túžim byť
V krvi a vnútornostiach
Možno s dravými vtákmi a bodnutím včiel a guľkami.
Nechajúc tentoraz nebo dobre za sebou, môžu si ho anjeli nechať.
Mám na mysli démona a ona stojí za mojím temným tajomstvom.
Draculina.
Čo sa stalo s krajinou zázrakov?
Nikto vlastne nevie, nie.
Ale Draculina mala zuby zaborené hlboko vo mne,
Z cesty, späť do jej živého pekla.
Prajem si prebývať, túžim byť
V krvi a vnútornostiach
Možno s vtákmi modlitby a bodnutím včiel a guľkami.
Nechajúc tentoraz nebo dobre za sebou, môžu si ho anjeli nechať.
Mám na mysli démona a ona stojí za mojím temným tajomstvom.
Och Draculina.
Nechajúc tentoraz nebo dobre za sebou, si ho môžu andeli nechať.
Dostal som dovnútra diabla, ktorý bol exorcizovaný, teraz krvácam pre Draculinu.
Draculina. Draculina.
Woah, oh oh oh
Draculina. Och Draculina.
Nešťastie tentokrát nechávam za sebou, anjeli si ho môžu nechať.
Mám na mysli démona a ona stojí za mojím temným tajomstvom.
Draculina.
Nechajúc tentoraz nebo dobre za sebou, si ho môžu andeli nechať.
Mám vnútri diabla, ktorý bol exorcizovaný, teraz krvácam pre Draculinu.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.
Woah oh oh
Draculina. Draculina.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk