Texty & Preklad: alice in darkland - the cave aware of not existing Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi alice in darkland! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno alice in darkland a a uvidíte aké piene od alice in darkland máme v našom archíve a viac podobných ako the cave aware of not existing.

alice in darkland
the cave aware of not existing
Repetition of my behaviour
Is an everlasting course of scenes
That run after one another
Fixed points of a vicious circle
That I wasn't able to break
Of a schematic existence
As futile as my own behaviour
My life is a long journey
Through the desolate ways of time
A course of infinite sensations within myself
Companions of my destiny
Unrelenting and obscure omen of death
A sad certainty
The sole step of my existence
Which will make me alike those around me
I've ever lived without thinking about it
Jealously keeping within me
The phobia of what will happen
That morbid fear which day by day
Has worn out my thoughts
Rendering my life a slow agonizing suicide
Giving birth to my deepest anguish
Aware of not existing
Revelation of the obscure omen
Achievement of my destiny
Now I realize I've never really lived
I think over the infinity of things that I could have done
But my courage failed
Desires... never fullfilled
Dreams... never realized
Because of stupid fears
I feel I have thrown away a lot of time that was at my disposal
During the journey of my life
Into the obscure abyss of forgetfullness and depression
That journey which was not so long as I imagined

 

Opakovanie môjho správania
Je večný priebeh scén
To behanie za sebou
Pevné body začarovaného kruhu
Že som nebol schopný sa zlomiť
Schematickej existencie
Rovnako márne ako moje vlastné správanie
Môj život je dlhá cesta
Pustými spôsobmi času
Priebeh nekonečných pocitov v mojom vnútri
Spoločníci môjho osudu
Neúprosné a nejasné znamenie smrti
Smutná istota
Jediný krok mojej existencie
Vďaka čomu sa budem podobným tým okolo seba
Žila som niekedy bez toho, aby som o tom premýšľala
Žiarlivo sa drží vo mne
Fóbia z toho, čo sa stane
Ten chorobný strach, ktorý deň za dňom
Už vyčerpal moje myšlienky
Poskytovanie môjho života pomaly trýznivou samovraždou
Rodenie mojej najhlbšej úzkosti
Uvedomujeme si, že neexistuje
Odhalenie nejasného znamenia
Dosiahnutie môjho osudu
Teraz si uvedomujem, že som nikdy poriadne nežil
Myslím na nekonečnosť vecí, ktoré som mohol urobiť
Ale moja odvaha zlyhala
Túžby ... nikdy nesplnené
Sny ... nikdy realizované
Kvôli hlúpym obavám
Cítim, že som vyhodil veľa času, ktorý som mal k dispozícii
Počas svojej životnej cesty
Do nejasnej priepasti zábudlivosti a depresie
Tá cesta, ktorá nebola taká dlhá, ako som si predstavoval

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk