Texty & Preklad: africa unite - waiting in vain Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi africa unite! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno africa unite a a uvidíte aké piene od africa unite máme v našom archíve a viac podobných ako waiting in vain.

africa unite
waiting in vain
(by Bob Marley)
1, 2, 3:
I don't wanna wait in vain for your love;
I don't wanna wait in vain for your love.
From the very first time I rest my eyes on you, girl,
My heart says follow t'rough.
But I know, now, that I'm way down on your line,
But the waitin' feel is fine:
So don't treat me like a puppet on a string,
'Cause I know I have to do my thing.
Don't talk to me as if you think I'm dumb;
I wanna know when you're gonna come - soon.
I don't wanna wait in vain for your love;
I don't wanna wait in vain for your love;
I don't wanna wait in vain for your love,
'Cause if summer is here,
I'm still waiting there;
Winter is here,
And I'm still waiting there.
--- Guitar solo ---
Like I said:
It's been three years since I'm knockin' on your door,
And I still can knock some more:
Ooh girl, ooh girl, is it feasible?
I wanna know now, for I to knock some more.
Ya see, in life I know there's lots of grief,
But your love is my relief:
Tears in my eyes burn - tears in my eyes burn
While I'm waiting - while I'm waiting for my turn,
See!
I don't wanna wait in vain for your love;
I don't wanna wait in vain for your love;
I don't wanna wait in vain for your love;
I don't wanna wait in vain for your love;
I don't wanna wait in vain for your love, oh!
I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna -
I don't wanna wait in vain.
I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna -
I don't wanna wait in vain.
No, I don't wanna (I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna -
I don't wanna - I don't wanna wait in vain) -
No I - no I (I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna - I don't
wanna - I don't wanna wait in vain) -
No, no-no, I, no, I (I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna -
I don't wanna - I don't wanna wait in vain) -
It's your love that I'm waiting on (I don't wanna - I don't wanna -
I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna wait in vain);
It's me love that you're running from.
It's Jah love that I'm waiting on (I don't wanna - I don't wanna -
I don't wanna - I don't wanna - I don't wanna wait in vain);
It's me love that you're running from

 

(Bob Marley)
1, 2, 3:
Nechcem márne čakať na tvoju lásku;
Nechcem márne čakať na tvoju lásku.
Od prvého okamihu, keď spočívam na tebe, dievča,
Moje srdce hovorí, pokračuj.
Ale teraz už viem, že som úplne na spadnutie,
Ale pocit čakania je v poriadku:
Takže sa ku mne nesprávaj ako k bábke na špagáte,
Pretože viem, že musím robiť svoje.
Nehovor so mnou, akoby si si myslel, že som hlúpy;
Chcem vedieť, kedy prídeš - čoskoro.
Nechcem márne čakať na tvoju lásku;
Nechcem márne čakať na tvoju lásku;
Nechcem márne čakať na tvoju lásku,
Pretože ak je tu leto,
Stále tam čakám;
Zima je tu,
A stále tam čakám.
--- Gitarové sólo ---
Ako som povedal:
Sú to už tri roky, čo klopem na dvere,
A ešte dokážem zaklopať ďalšie:
Ooh dievča, ooh dievča, je to možné?
Chcem to vedieť teraz, aby som ešte zaklopal.
Vieš, v živote viem, že je tu veľa smútku,
Ale tvoja láska je moja úľava:
Slzy v očiach horia - slzy v očiach horia
Kým čakám - zatiaľ čo čakám na svoju príležitosť,
Pozri!
Nechcem márne čakať na tvoju lásku;
Nechcem márne čakať na tvoju lásku;
Nechcem márne čakať na tvoju lásku;
Nechcem márne čakať na tvoju lásku;
Nechcem márne čakať na tvoju lásku, ach!
Nechcem - Nechcem - Nechcem - Nechcem -
Nechcem márne čakať.
Nechcem - Nechcem - Nechcem - Nechcem -
Nechcem márne čakať.
Nie, nechcem (Nechcem - Nechcem - Nechcem -
Nechcem - Nechcem márne čakať) -
Nie ja - nie ja (nechcem - nechcem - nechcem - nechcem
chcem - nechcem márne čakať) -
Nie, nie-nie, ja, nie, ja (nechcem - nechcem - nechcem -
Nechcem - Nechcem márne čakať) -
Je to tvoja láska, na ktorú čakám (nechcem - nechcem -
Nechcem - nechcem - nechcem márne čakať);
Som to láska, pred ktorou utekáš.
Je to láska Jah, na ktorú čakám (nechcem - nechcem -
Nechcem - nechcem - nechcem márne čakať);
Som to láska, pred ktorou utekáš

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk