Texty & Preklad: africa unite - mind rape Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi africa unite! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno africa unite a a uvidíte aké piene od africa unite máme v našom archíve a viac podobných ako mind rape.

africa unite
mind rape
Where brain wash ads form rules
dissolvin' right into wrong
if you unglaze your eyes and see
though billions of dumb scenes screamin' out of your TV
the idiot box show ain't reality
Tricks and lies are coming
they try to steal your youth
you don't ever drop your guard
stay alive
wake and scream the truth
don't let them rearrange your mind
they're chainin' up your soul
cause their control is outta control
Rit : Keep on creatin' your now generation
pushin' forward culture to be free
rules of business never draw your dreams
keep on checkin' know your enemy
Marley singin' rebel music
words keep on cracklin'
critical mass under camera light
fight n' die another way
there are so many questions with no answer
they got nothing to reveal
the shadows of the power now are pushin'
fast food light

 

Pravidlá tvoria reklamy na umývanie mozgu
rozpúšťa sa správne v zlé
ak si vyglazujete oči a uvidíte
hoci z tvojej televízie vrieskajú miliardy hlúpych scén
idiot box show nie je realita
Prichádzajú triky a klamstvá
snažia sa ti ukradnúť mladosť
nikdy neopustíš stráž
ostaň nažive
budiť sa a kričať pravdu
nenechajte ich usporiadať vašu myseľ
spútavajú tvoju dušu
pretože ich kontrola je mimo kontroly
Rit: Pokračuj v tvorbe svojej súčasnej generácie
posúvať kultúru dopredu, aby bola sloboda
pravidlá podnikania nikdy nečerpajú vaše sny
pokračuj v kontrole svojho nepriateľa
Marley spieva rebelskú hudbu
slová stále praskajú
kritické množstvo pod svetlom kamery
bojovať n 'zomrieť iným spôsobom
je toľko otázok bez odpovede
nemali čo prezradiť
tiene moci teraz tlačia
svetlo rýchleho občerstvenia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk