Texty & Preklad: adamski - killer Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi adamski! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno adamski a a uvidíte aké piene od adamski máme v našom archíve a viac podobných ako killer.

adamski
killer
Brother, brother
Sister, sister
It's the loneliness that's the killer
So you want
To be free
To live your life,
The way you want to be
Will you give,
If we cry?
Will we live,
Or will we, die?
Oh
Jaded hearts heal with time
Shoot that love (oh whoa whoa whoa)
So we can
Stop the bleeding, oh
Solitary brother (brother)
Is there still a part of you that wants to live?
Solitary sister (sister)
Is there still a part of you that wants to give?
Solitary brother (brother)
Is there still a part of you that wants to live?
Solitary sister (sister)
Is there still a part of you that wants to give?
If we try
Live our lives
The way we wanna be yeah
Oh, love love
Oh, love love
Oh, love love
Brother, brother
Sister, sister
Brother, brother, brother, brother, brother
There's no other love, there's no other love, there's no other love
There is no other love, no other love like ours
There's no other love, there's no other love, there's no other love
There is no other love, no other love like ours
There's no other love, there's no other love, there's no other love
There's no other love, there's no other love, there's no other love
There is no love
Solitary brother (brother)
Is there still a part of you that wants to live?
Solitary sister (sister)
Is there still a part of you that wants to give?
Solitary brother (brother)
Solitary sister (sister)
Is there still a part of you that wants to give?
Racism in among future kings can only lead to no good
Besides, all our sons and daughters already know how that feels
Yeah yeah yeah
Love love love

 

Brat, brat
Sestra, sestra
Je to osamelosť, ktorá je vrahom
Takže chceš
Byť voľný
Žiť svoj život,
Aký chceš byť
Dáš,
Ak plačeme?
Budeme žiť
Alebo zomrieme?
Oh
Vytrpené srdcia sa liečia časom
Zastreľte tú lásku (oh whoa whoa whoa)
Takže môžeme
Zastavte krvácanie, oh
Osamelý brat (brat)
Je ešte stále časť z vás, ktorá chce žiť?
Osamelá sestra (sestra)
Je ešte stále časť z vás, ktorá chce dávať?
Osamelý brat (brat)
Je ešte stále časť z vás, ktorá chce žiť?
Osamelá sestra (sestra)
Je ešte stále časť z vás, ktorá chce dávať?
Ak sa pokúsime
Žite naše životy
To, ako chceme byť, áno
Ó, láska láska
Ó, láska láska
Ó, láska láska
Brat, brat
Sestra, sestra
Brat, brat, brat, brat, brat, brat
Niet inej lásky, niet inej lásky, niet inej lásky
Neexistuje iná láska, žiadna iná láska ako tá naša
Niet inej lásky, niet inej lásky, niet inej lásky
Neexistuje iná láska, žiadna iná láska ako tá naša
Niet inej lásky, niet inej lásky, niet inej lásky
Niet inej lásky, niet inej lásky, niet inej lásky
Nie je tam žiadna láska
Osamelý brat (brat)
Je ešte stále časť z vás, ktorá chce žiť?
Osamelá sestra (sestra)
Je ešte stále časť z vás, ktorá chce dávať?
Osamelý brat (brat)
Osamelá sestra (sestra)
Je ešte stále časť z vás, ktorá chce dávať?
Rasizmus medzi budúcimi kráľmi môže viesť iba k ničomu dobrému
Okrem toho, všetci naši synovia a dcéry už vedia, aké to je
Áno áno áno
Láska láska láska

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk