Texty & Preklad: accept - stampede Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi accept! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno accept a a uvidíte aké piene od accept máme v našom archíve a viac podobných ako stampede.

accept
stampede
Crossed bars out the door stubborn run out through the town
Crawl cross beyond control, this body's gonna take you down
Move over till you walk
Black boulder will spit you out
Spend with me in the morn'
I'll tell you what it's all about
Wretched time
Cross bar, over head
Keep 'em through the air
No time, no escape, caught through the stare
Still wear the parachute, drag you in the depth
I'll plant you in the soil and serve you just pedets
So loud, it's the end of the line
You breed your kind
But you wasted your breath
Stampede, trapped into the ground
Stampede, flattened by the sound
Stampede, burn you on the stove
Stampede, and pulverize your grounds
You're gone and disappeared through the bloody swerve
Jab you, round you down to a moshpit straight from hell
Neck you out the throne, rearrange your face
And when you bottom out, it's a long way down from grace
So loud, it's the end of the line
You breath your crowns
But don't waste your breath, you'll never win
Stampede, trapped into the ground
Stampede, flattened by the sound
Stampede, burn you on the stove
Stampede, and pulverize your grounds
Stampede, trapped into the ground
Stampede, flattened by the sound
Stampede, burn you on the stove
Stampede, and pulverize your grounds
Stampede, but don't waste your time

 

Skrížené mreže z dverí tvrdohlavé vybehnú cez mesto
Prechádzajte krížom krážom mimo kontroly, toto telo vás zrazí
Prejdite, až kým nepôjdete
Čierny balvan vás vypľuje
Stráviť so mnou ráno
Poviem ti, o čo ide
Úbohý čas
Priečna tyč nad hlavou
Držte ich vzduchom
Žiadny čas, žiadny únik, zachytený pohľadom
Stále noste padák, potiahnite vás do hĺbky
Zasadím ťa do pôdy a naservírujem ti iba pedety
Tak nahlas, že je koniec riadku
Chováte svoj druh
Lenže ty si premrhal dych
Stampede, uväznená v zemi
Stampede, sploštený zvukom
Stampede, spáliť ťa na sporáku
Stampede a rozdrvte svoje pozemky
Ste preč a zmizli ste cez krvavý oblúk
Popchnite vás, zaokrúhlite na moshpit priamo z pekla
Vystrihnite si trón, usporiadajte svoju tvár
A keď dnu, je to ďaleko od milosti
Tak nahlas, že je koniec riadku
Dýchate svoje koruny
Ale nestrácajte dych, nikdy nevyhráte
Stampede, uväznená v zemi
Stampede, sploštený zvukom
Stampede, spáliť ťa na sporáku
Stampede a rozdrvte svoje pozemky
Stampede, uväznená v zemi
Stampede, sploštený zvukom
Stampede, spáliť ťa na sporáku
Stampede a rozdrvte svoje pozemky
Stampede, ale nestrácajte čas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk