Texty & Preklad: accept - sodom gomorra Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi accept! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno accept a a uvidíte aké piene od accept máme v našom archíve a viac podobných ako sodom gomorra.

accept
sodom gomorra
Ever since the stone-age
Man's been on the hunt
We were born to kill
Fighting for survival
All in self-defense
It was do or die
Now we're living in jungles
The concrete age
A maximum overdose
Of pleasure and pain
Self-inflicted
Life corrupting
Antisocial - controversial
Living in sin
Sodom and Gomorra
Let me tell you what I see
Sodom and Gomorra
Got not law and order
Ruled by anarchy
It's here to stay
Chaos in the classroom
Kids are killing kids
Getting outta hand
Mothers and fathers
The sickening ones
Raping the children
At the end of a gun
Self-inflicted life corrupting
Antisocial controversial
Living in sin
Sodom and Gomorra
Let me tell you what I see
Sodom and Gomorra
We're in a burning hell
For all eternity
Sodom and Gomorra
You mustn't look back
To Sodom and Gomorra
Don't you look back
To the essence of evil
This universe of hatred
Aggression is the force
Heading for oblivion
We're on collision-course
Evolution's over
The devil has prevailed
Heaven screams for vengeance
This is judgment day
Self-inflicted life corrupting
Antisocial controversial
Living in sin
Sodom and Gomorra
Let me tell you what I see
Sodom and Gomorra
Forever ruled by anarchy
Sodom and Gomorra
Forever damned to purgatory
Sodom and Gomorra

 

Už od doby kamennej
Muž bol na poľovačke
Narodili sme sa, aby sme zabíjali
Boj o prežitie
Všetko v sebaobrane
Bolo to alebo zomri
Teraz žijeme v džungli
Konkrétny vek
Maximálne predávkovanie
Potešenie a bolesť
Spôsobil si sám
Život kazí
Asociálny - kontroverzný
Život v hriechu
Sodoma a Gomorra
Poviem ti, čo vidím
Sodoma a Gomora
Nemám zákon a poriadok
Vládne anarchia
Je tu na pobyt
Chaos v triede
Deti zabíjajú deti
Vychádzajú z ruky
Matky a otcovia
Tí chorobní
Znásilňujte deti
Na konci pištole
Skazenie života vlastným pričinením
Asociálne kontroverzné
Život v hriechu
Sodoma a Gomorra
Poviem ti, čo vidím
Sodoma a Gomorra
Sme v horiacom pekle
Na celú večnosť
Sodoma a Gomora
Nesmiete sa obzrieť späť
Do Sodomy a Gomory
Nepozeraj späť
K podstate zla
Tento vesmír nenávisti
Agresia je sila
Smeruje do zabudnutia
Sme na kolízii
Evolúcia skončila
Diabol zvíťazil
Nebo kričí po pomste
Toto je súdny deň
Skazenie života vlastným pričinením
Asociálne kontroverzné
Život v hriechu
Sodoma a Gomora
Poviem ti, čo vidím
Sodoma a Gomorra
Navždy ovládaná anarchiou
Sodoma a Gomorra
Navždy zatratený v očistci
Sodoma a Gomorra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk