Texty & Preklad: accept - restless and wild Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi accept! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno accept a a uvidíte aké piene od accept máme v našom archíve a viac podobných ako restless and wild.

accept
restless and wild
They're running wild
They're on a down hill ride
Like a rebel they look for more
Too young to die
Now you know your dreams are useless
And there 're lies You'll never tell
'cause you're so
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Star born lovers
Angels in the night on a highway
They don't look back
Everybody's lost the way - yeah
The little girl wants to be an actress
Young boys are easy riders
They live so
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Stay down - time will roll on
How do you feel when the night is gone
Stay down - time will come 'round
You are the man made for highway life
For the highway life
City lights moving on
No tomorrows - no destinations
Like a wheel turning on and on
You're a man born to run
Every world that you have seen was senseless
Keep moving on there's no other way
'Cause you're so
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild

 

Bežia divoko
Sú na zjazde z kopca
Ako rebel hľadajú viac
Príliš mladý na smrť
Teraz viete, že vaše sny sú zbytočné
A sú tu klamstvá, ktoré nikdy nepovieš
Pretože si taký
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Hviezdni milenci
Anjeli v noci na diaľnici
Neobzerajú sa späť
Všetci stratili cestu - áno
Dievčatko chce byť herečkou
Mladí chlapci sú ľahkí jazdci
Žijú tak
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Zostaňte dole - čas sa bude valiť
Ako sa cítiš, keď je noc preč
Zostaňte dole - čas sa zaobíde
Ste človek stvorený pre život na diaľnici
Pre život na diaľnici
Mestské svetlá sa rozsvietia
Žiadne zajtrajšky - žiadne ciele
Ako zapínanie a vypínanie kolesa
Si muž narodený na behanie
Každý svet, ktorý ste videli, bol nezmyselný
Pokračujte, neexistuje iná cesta
Pretože si to tak
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký
Restless - nepokojný a divoký

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk