Texty & Preklad: accept - no shelter Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi accept! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno accept a a uvidíte aké piene od accept máme v našom archíve a viac podobných ako no shelter.

accept
no shelter
You steal from the hungry, you take from the poor
You swindle the rich man, and then you steal more
Greed is your life-blood, and white collar crime
Your hands don't get dirty, no, you steal with your mind
But the days of your reign, are all over now
The fortress you built for yourself, has come crashing down
There is no shelter, (no shelter)
No limos, no yachts, no homes
There is no shelter, (no shelter)
Vultures pick at your bones
Welcome to main street, you forgot your champagne
All of your off-shore accounts, have gone down the drain
Your stocks are all worthless, your paper trail burns
Your riches have turned into rags, the tables have turned
An eye for an eye, justice is served
Vengeance is ever so sweet, when you get what you deserve
No, no, no, no!!
There is no shelter, (no shelter)
No limo's, no yachts, no homes
There is no shelter, (no shelter)
Vultures pick at your bones
There is no shelter, (no shelter)
Only life in your cell
There is no shelter, (no shelter)
No, you can't take it with you to hell
No shelter, (no shelter)
No limo's, no yachts, no homes
There is no shelter, (no shelter)
Vultures pick at your bones
There is no shelter, (no shelter)
Only life in your cell
No shelter, (no shelter)
No, you can't take it with you to hell

 

Kradneš od hladných, vezmeš od chudobných
Podvádzate boháča a potom viac kradnete
Chamtivosť je vaša životná krv a zločin s bielymi goliermi
Vaše ruky sa nezašpinia, nie, kradnete svojou mysľou
Ale dni tvojej vlády sú už preč
Pevnosť, ktorú ste si postavili pre seba, sa zrútila
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Žiadne limuzíny, žiadne jachty, žiadne domy
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Supi vám trhajú kosti
Vitajte na hlavnej ulici, zabudli ste si šampanské
Všetky vaše zahraničné účty prešli dolu vodou
Všetky vaše zásoby sú bezcenné, vaša papierová stopa horí
Vaše bohatstvo sa zmenilo na handry, stoly sa zmenili
Oko za oko, spravodlivosti slúži
Pomsta je vždy taká sladká, keď dostanete to, čo si zaslúžite
Nie nie nie nie!!
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Žiadne limuzíny, žiadne jachty, žiadne domy
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Supi vám trhajú kosti
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Iba život vo vašej cele
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Nie, nemôžete si ho vziať so sebou do pekla
Žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Žiadne limuzíny, žiadne jachty, žiadne domy
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Supi vám trhajú kosti
Nie je tam žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Iba život vo vašej cele
Žiadny prístrešok (žiadny prístrešok)
Nie, nemôžete si ho vziať so sebou do pekla

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk