Texty & Preklad: accept - bulletproof Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi accept! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno accept a a uvidíte aké piene od accept máme v našom archíve a viac podobných ako bulletproof.

accept
bulletproof
He called it this, he called it that
But never what it was
We called it shit, we called it grass
That's the way it was
He took it once, just for the thrill
He'd bought a ticket to ride
We laughed about, the jokes he told
He was one of the boys
Hey, what a guy, he used to be
When he was sober and dry
Smokey nights, Gloomy lights
He was high as a kite
When he turned into a demon
No way to calm him down
Just like a Jekyll and Hyde
He wasn't bulletproof
Shot himself the final round
No man is bulletproof
It's destination underground
Too many journeys, on acid trains
Too many trips, on the astral plane
Danced with Lucy in the sky
On a cloud of ecstasy
Too late to stop him now
Even sacrifice his mother
Turn against his only friend
To reach the ultimate high
He wasn't bulletproof
He shot himself the final round
No man is bulletproof
It's destination underground
Bulletproof
The chief is your medicine-man
No man is bulletproof
He's gonna drug you down
He thought that he could fly
That he could reach the sky
But he went up too high, oh, so high
He kissed the ground, goodbye
He wasn't bulletproof
He shot himself the final round
No man is bulletproof
Destination underground
Bulletproof
The chief is your medicine-man
No man is bulletproof
He's gonna drug you down

 

Nazval to tak, nazval to tak
Ale nikdy to nebolo ono
Nazvali sme to hovno, nazvali sme to tráva
Tak to bolo
Vzal to raz, len pre vzrušenie
Kúpil si lístok, aby mohol jazdiť
Smiali sme sa, vtipy, ktoré povedal
Bol jedným z chlapcov
Hej, aký to bol chlap, býval
Keď bol triezvy a suchý
Dymové noci, pochmúrne svetlá
Bol vysoký ako šarkan
Keď sa zmenil na démona
Žiadny spôsob, ako ho upokojiť
Rovnako ako Jekyll a Hyde
Nebol nepriestrelný
Posledné kolo si zastrelil
Žiadny človek nie je nepriestrelný
Je to cieľ pod zemou
Príliš veľa ciest, v kyslých vlakoch
Príliš veľa výletov astrálnou rovinou
Tancovali s Lucy na oblohe
Na oblaku extázy
Príliš neskoro ho teraz zastaviť
Dokonca obetovať svoju matku
Obráťte sa proti jeho jedinému priateľovi
Na dosiahnutie maxima
Nebol nepriestrelný
Posledné kolo si zastrelil
Žiadny človek nie je nepriestrelný
Je to cieľ pod zemou
Nepriestrelné
Šéf je váš lekár
Žiadny človek nie je nepriestrelný
Bude ťa drogovať
Myslel si, že môže lietať
Že by sa mohol dostať do neba
Ale išiel príliš vysoko, ach, tak vysoko
Bozkával zem, dovidenia
Nebol nepriestrelný
Posledné kolo si zastrelil
Žiadny človek nie je nepriestrelný
Cieľ pod zemou
Nepriestrelné
Šéf je váš lekár
Žiadny človek nie je nepriestrelný
Bude ťa drogovať

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk