Texty & Preklad: accept - 200 years Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi accept! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno accept a a uvidíte aké piene od accept máme v našom archíve a viac podobných ako 200 years.

accept
200 years
Lights out forever, after the final war
Cities reduced to rubble as plant lipe settles the score
Bridges and tunnels collapsing, towers no longer stand
A post traumatic eden where roaches rule the land
No more civilization, only shadows remain
No more death or pollution... population zero
Welcome to the stone age, 200 years after mankind
Welcome to the silent scream, the earth has been reclaimed
Welcome to the stone age, 200 years after mankind
A paradise for no one, and no one left to blame
Gone are the seven wonders, pyramids only survive
Paradise has been erased, earth again will thrive
Continental glaciers scrape the planet clean
Removing any remnants of society
No more traffic and madness, no more nuclear power
No more new technology... population zero
Welcome to the stone age, 200 years after mankind
Welcome to the silent scream, the earth has been reclaimed
Welcome to the wasteland, 200 years after mankind
A paradise for no one, and no one left to blame

 

Svieti navždy, po poslednej vojne
Mestá zmenšené na trosky, keď rastlinný lipe vyrovnáva skóre
Zrútia sa mosty a tunely, veže už nestoja
Posttraumatický raj, kde krajine vládnu šváby
Už žiadna civilizácia, zostali iba tiene
Už žiadna smrť alebo znečistenie ... populácia nulová
Vitajte v dobe kamennej, 200 rokov po ľudstve
Vitajte v tichom výkriku, Zem bola znovu získaná
Vitajte v dobe kamennej, 200 rokov po ľudstve
Raj pre nikoho a nikto nezostal na vine
Sedem divov je preč, pyramídy iba prežívajú
Raj bol vymazaný, Zemi sa bude opäť dobre dariť
Kontinentálne ľadovce škrabú planétu dočista
Odstránenie zvyškov spoločnosti
Už žiadny ruch a šialenstvo, už žiadna jadrová energia
Už žiadne nové technológie ... počet obyvateľov nulový
Vitajte v dobe kamennej, 200 rokov po ľudstve
Vitajte v tichom výkriku, Zem bola znovu získaná
Vitajte v pustatine, 200 rokov po ľudstve
Raj pre nikoho a nikto nezostal na vine

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk