Texty & Preklad: abercrombie - comeback kid Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi abercrombie! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno abercrombie a a uvidíte aké piene od abercrombie máme v našom archíve a viac podobných ako comeback kid.

abercrombie
comeback kid
Freddy wants to be a cartoon superhero and he never goes outside
His eyes are glued to the TV screen most every day and night
S'not making friends at school, his parents have concerns
But he always tunes in and tunes them out wishing one day he would get his turn
Freddy never ever studies and he's proud of his straight C's
And chain smoking in the parking lot pretending to be James Dean
Kids call him a freak and a weirdo and he won't won't amount to anything
While psychologists get paid to analyze his anti-social tendencies
Late one Saturday night drinking beer and getting high
He got struck by lightening twice and decided to leave that life behind
He always told me that one day he'd be king of the world
And the weak and the meek shall inherit the earth
Better check yourself and watch your step cause
He's the comeback kid...he's coming back
Now Freddy is a young shorthaired suit-wearing corporate middle manager
Making $90,000 a year he keeps his wife knee-deep in pearls
Seems he pulled it together and should be sitting pretty for life
But staring out his hi-rise corner office window, he's not feeling that satisfied
Then one Saturday night working late he started to sigh
Where did the all the good times go, where's that kid I used to know..
He always told me that one day he'd be king of the world
And the weak and the meek shall inherit the earth
Better check yourself and watch your step cause
He's the comeback kid...he's coming back
Quit the job, leave the wife, and get a few tattoes
Play guitar every night and start singing the blues
He always told me that one day he'd be king of the world
And the weak and the meek shall inherit the earth
Better check yourself and watch your step cause
He's the comeback kid...he's coming back, he's making a comeback

 

Freddy chce byť komiksovým superhrdinom a nikdy nechodí von
Jeho oči sú prilepené k televíznej obrazovke každý deň a noc
Keďže sa v škole nekamaráti, jeho rodičia majú obavy
Ale vždy si ich naladí a naladí tak, aby si jedného dňa prišiel na svoje
Freddy nikdy neštuduje a je hrdý na svoje priame C
A fajčenie reťazí na parkovisku predstierajúce, že je James Dean
Deti ho volajú čudák a čudák a nebude mať nič
Zatiaľ čo psychológovia dostávajú zaplatené za to, aby analyzovali jeho asociálne tendencie
Neskoro v sobotu večer popíjam pivo a stúpam
Dvakrát ho zasiahlo blesk a rozhodol sa ten život zanechať
Vždy mi hovoril, že jedného dňa bude kráľom sveta
A slabí a mierni zdedia zem
Lepšie sa skontrolujte a sledujte svoje kroky
Je to návratové dieťa ... vracia sa
Teraz je Freddy mladý krátkosrstý oblek podnikového stredného manažéra
Zarobením 90 000 dolárov ročne drží svoju manželku po kolená v perlách
Zdá sa, že to stiahol dokopy a mal by sedieť pekne po celý život
Ale zízajúc na svoje vysoké kancelárske okno do kancelárie sa necíti byť taký spokojný
Jednej sobotnej noci neskoro v práci začal vzdychať
Kam sa podeli všetky dobré časy, kde je to dieťa, ktoré som poznal ..
Vždy mi hovoril, že jedného dňa bude kráľom sveta
A slabí a mierni zdedia zem
Lepšie sa skontrolujte a sledujte svoje kroky
Je to návratové dieťa ... vracia sa
Ukončite prácu, nechajte manželku a nechajte si urobiť niekoľko tetovaní
Každý večer hrajte na gitare a začnite spievať blues
Vždy mi hovoril, že jedného dňa bude kráľom sveta
A slabí a mierni zdedia zem
Lepšie sa skontrolujte a sledujte svoje kroky
Je to návratové dieťa ... vracia sa, vracia sa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk