Texty & Preklad: a teens - one night in bangkok Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi a teens! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno a teens a a uvidíte aké piene od a teens máme v našom archíve a viac podobných ako one night in bangkok.

a teens
one night in bangkok
Bangkok, Oriental setting
And the city don't know that the city is getting
The creme de la creme of the chess world in a
Show with everything but Yul Brynner
Time flies -- doesn't seem a minute
Since the Tirolean spa had the chess boys in it
All change -- don't you know that when you
Play at this level there's no ordinary venue
It's Iceland -- or the Philippines -- or Hastings -- or -- or this place!
One night in Bangkok and the world's your oyster
The bars are temples but the pearls ain't free
You'll find a god in every golden cloister
And if you're lucky then the god's a she
I can feel an angel sliding up to me
One town's very like another
When your head's down over your pieces, brother
It's a drag, it's a bore, it's really such a pity
To be looking at the board, not looking at the city
Whaddya mean? Ya seen one crowded, polluted, stinking town --
Tea, girls, warm and sweet
Some are set up in the Somerset Maugham suite
Get Thai'd! You're talking to a tourist
Whose every move's among the purest
I get my kicks above the waistline, sunshine
One night in Bangkok makes a hard man humble
Not much between despair and ecstasy
One night in Bangkok and the tough guys tumble
Can't be too careful with your company
I can feel the devil walking next to me
Siam's gonna be the witness
To the ultimate test of cerebral fitness
This grips me more than would a
Muddy old river or reclining Buddha
And thank God I'm only watching the game -- controlling it --
I don't see you guys rating
The kind of mate I'm contemplating
I'd let you watch, I would invite you
But the queens we use would not excite you
So you better go back to your bars, your temples, your massage parlours --
One night in Bangkok and the world's your oyster
The bars are temples but the pearls ain't free
You'll find a god in every golden cloister
A little flesh, a little history
I can feel an angel sliding up to me
One night in Bangkok makes a hard man humble
Not much between despair and ecstasy
One night in Bangkok and the tough guys tumble
Can't be too careful with your company
I can feel the devil walking next to me

 

Bangkok, orientálne prostredie
A mesto nevie, že mesto sa dostáva
Creme de la creme šachového sveta v a
Ukážte všetko okrem Yula Brynnera
Čas letí - nezdá sa to ani minútu
Keďže v tirolských kúpeľoch boli šachovni chlapci
Všetky zmeny - neviete to, keď vy?
Hrajte na tejto úrovni, neexistuje bežné miesto
Je to Island - alebo Filipíny - alebo Hastings - alebo - alebo toto miesto!
Jedna noc v Bangkoku a svet je tvojou ustricou
Tyče sú chrámy, ale perly nie sú zadarmo
V každej zlatej krížovej chodbe nájdete boha
A ak máš šťastie, potom je boh ona
Cítim, ako sa ku mne skĺzava anjel
Jedno mesto je veľmi ako druhé
Keď tvoja hlava padá na kusy, brat
Je to brzda, je to nuda, je to naozaj taká škoda
Pozerať sa na tabuľu, nie na mesto
Whaddya znamená? Videl som jedno preplnené, znečistené a páchnuce mesto -
Čaj, dievčatá, teplé a sladké
Niektoré sú umiestnené v suite Somerset Maugham
Získajte Thai'd! Hovoríš s turistom
Koho každý pohyb patrí medzi najčistejšie
Kopy dostávam nad pás, slnečné lúče
Jedna noc v Bangkoku robí tvrdého človeka pokorným
Nie veľa medzi zúfalstvom a extázou
Jednej noci v Bangkoku sa drsní muži prepadli
Vo vašej spoločnosti nemôžem byť príliš opatrní
Cítim diabla kráčajúceho vedľa mňa
Siam bude svedkom
K ultimátnemu testu mozgovej zdatnosti
Toto ma chytí viac, ako by bolo
Blátivá stará rieka alebo ležiaci Budha
A chvalabohu, že hru iba sledujem - ovládam -
Nevidím vás, chlapci
Nad tým uvažujem
Nechal by som ťa pozerať, pozval by som ťa
Ale kráľovné, ktoré používame, by vás nevzrušili
Takže sa radšej vráťte k svojim barom, spánkom, masážnym salónom -
Jedna noc v Bangkoku a svet je tvojou ustricou
Tyče sú chrámy, ale perly nie sú zadarmo
V každej zlatej krížovej chodbe nájdete boha
Trochu mäsa, trochu histórie
Cítim, ako sa ku mne skĺzava anjel
Jedna noc v Bangkoku robí tvrdého človeka pokorným
Nie veľa medzi zúfalstvom a extázou
Jednej noci v Bangkoku sa drsní muži prepadli
Vo vašej spoločnosti nemôžem byť príliš opatrní
Cítim diabla kráčajúceho vedľa mňa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk