Texty & Preklad: 7 seconds - i have a dream Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi 7 seconds! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno 7 seconds 7 a uvidíte aké piene od 7 seconds máme v našom archíve a viac podobných ako i have a dream.

7 seconds
i have a dream
Hatred I can't stand it anymore.
The color of our skin we must ignore.
Do you feel the pain or see the hurt,
Or do you let it pass right by instead?
(Chorus)
This fighting, dividing, y'know we'll only lose (x2)
How come we can stand for such a crime,
Racial hate, a real sign of the times.
We've gotta raise our voice, begin the fight
And equal world held high is in our sight.
(Repeat Chorus)
Is this prejudice a way of life, tell me!
Do you wanna be just like your friends, pressure!
Is it 'cos you just jumped by someone, is it?
You're condemning those who choose to live, unfair!

 

Nenávisť to už nevydržím.
Farbu našej pokožky musíme ignorovať.
Cítite bolesť alebo vidíte zranenie,
Alebo to namiesto toho necháte prejsť?
(Refrén)
Tento boj, rozdeľovanie, vieš, že iba prehráme (x2)
Ako to, že môžeme stáť za takýmto zločinom,
Rasová nenávisť, skutočné znamenie doby.
Musíme zvýšiť hlas, začať boj
A rovnaký svet držaný vysoko je v našich očiach.
(Repeat Chorus)
Je toto predsudok spôsobom života, povedzte mi!
Chceš byť ako tvoji priatelia, nátlak!
Je to tak, že si práve niekým skočil, že?
Odsudzujete tých, ktorí sa rozhodli žiť, nespravodlivo!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk